logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Tomasz Zaleśkiewicz
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Ekonomicznej
Instytut Psychologii ,
BIO Tomasz Zaleskiewicz2

prof. dr hab.

Tomasz Zaleśkiewicz

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii we Wrocławiu
profesor w Katedrze Psychologii Ekonomicznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na badaniu zachowań ekonomicznych oraz zagadnieniach związanych z inwestowaniem pieniędzy i podejmowaniem decyzji finansowych, odwołując się przy tym także do dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i teorii gier.

Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę teoretyczną w praktyce, prowadząc wykłady dla inwestorów i specjalistów pracujących na rynku finansowym. Kieruje Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi przy wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej oraz współpracuje z organizacjami biznesowymi i stowarzyszeniami inwestorów giełdowych.

Jest autorem kilku książek na temat psychologii ekonomicznej i podejmowania decyzji ryzykownych, jak: „Psychologia inwestora giełdowego” (2003), „Przyjemność czy konieczność? Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka” (2005), „Psychologia ekonomiczna” (2012), kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych, m.in. w prestiżowych pismach zagranicznych, a także rozdziałów w amerykańskich podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej. Jest także redaktorem książki „Psychological Perspectives on Financial Decision Making” (2020), opublikowanej przez wydawnictwo Springer New York.

Laureat kilku nagród i stypendiów naukowych – był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia ekonomiczna
  • Zachowania ekonomiczne
  • Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka
  • Racjonalność decyzji

Informacje prasowe

    .