Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji
naukowo-badawczy
zakończony

Symboliczna natura pieniędzy i kontrola;Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji

Agata Gąsiorowska
kierownik projektu
prof. dr hab.
Agata Gąsiorowska

psycholog ekonomiczny, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy

zobacz biogram
wartość projektu: 332 440 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2014 2015 2016 2017

 

projekt naukowy

Symboliczna natura pieniędzy i kontrola

 Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania332 440 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2014–2017


− W niniejszym projekcie zakładamy, że pieniądze stanowią nie tylko zasób ekonomiczny służący do wymiany handlowej czy też przechowywania wartości, lecz także ważny zasób społeczny i psychologiczny. Chcemy sprawdzić, czy myślenie o pieniądzach może dawać poczucie kontroli, a więc poczucie możliwości sprawowania kontroli nad naszym życiem, sytuacją, zdarzeniami, które nas spotykają, czy też nad innymi ludźmi. Chcemy też sprawdzić, czy myślenie o pieniądzach sprzyja lepszej samokontroli stanowiącej istotny zasób psychologiczny  mówi kierownik badania, prof. Agata Gąsiorowska.

Założenia projektu

Podstawowym celem projektu badawczego jest zbadanie tego, w jaki sposób symboliczne znaczenie pieniędzy wiąże się z różnymi aspektami kontroli. Na poziomie symbolicznym pieniądzom przypisuje się różne konotacje emocjonalne i wiąże się je z władzą, autonomią, sprawczością, czy właśnie kontrolą (Dewitte, 2006; Gąsiorowska, 2014; Vohs, Mead, Goode, 2006).

Termin „kontrola” rozumiany jest w niniejszym projekcie zarówno jako poczucie możliwości sprawowania przez ludzi kontroli nad ich życiem, sytuacją, zdarzeniami, które ich spotykają czy innymi ludźmi (poczucie kontroli, umiejscowienie kontroli) oraz jako samokontrola stanowiąca istotny zasób niezbędny do samoregulacji. Dokładniej mówiąc, w ramach projektu zostaną zbadane:

  • stopień, w jakim ludzie są skłonni wykorzystywać pieniądze jako zasób symboliczny kompensujący – postrzegany czy faktyczny – brak kontroli
  • wpływ wzbudzenia myśli o pieniądzach na poczucie kontroli i poziom samokontroli.

Zespół badawczy

Zaleśkiewicz, Tomasz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tomasz Zaleśkiewicz
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. interdyscyplinarnych studi\u00f3w doktoranckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Ekonomicznej"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewiczpsycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej
dr Kathleen D. Vohs
University of Minnesota, psycholog,
specjalizuje się w problematyce samokontroli, poczucia własnej wartości, podejmowania decyzji oraz psychogii ekonomicznej
dr Pelin Kesebir
wykonawca, University of Madison, psycholog, zajmuje się badaniem szczęścia i zachowań pozytywnych