logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Agata Gąsiorowska
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Ekonomicznej
Instytut Psychologii ,
BIO Agata Gasiorowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agata Gąsiorowska

Instytut Psychologii
zastępca dyrektora
Wydział Psychologii we Wrocławiu
pełnomocnik dziekana ds. organizacji i rozwoju
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Ekonomicznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi, a w szczególności psychologicznymi funkcjami pieniędzy i bezrefleksyjnym kupowaniem. Interesuje się tym, do jakich celów - poza kupowaniem - ludzie wykorzystują pieniądze oraz w jaki sposób mogą one zmieniać ludzkie funkcjonowanie. Bada również indywidualne różnice w zakresie postaw wobec pieniędzy.

Autorka książki pt. „Psychologiczne znaczenie pieniędzy” (2014) oraz wielu artykułów naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą. Wraz z zespołem badaczy z Uniwersytetu SWPS oraz z University Illinois w Chicago i University of Minnesota prowadziła badania nad wpływem pieniędzy i ich znaczeniem emocjonalnym dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kierowniczka projektu badawczego „Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Na Wydziale Psychologii we Wrocławiu prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy, konstruowania testów psychologicznych oraz metodologii badań psychologicznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Psychologia ekonomiczna
 • Dzieci i pieniądze
 • Zachowania konsumenckie
 • Zarządzanie domowym budżetem
 • Uzależnienie od zakupów

Informacje prasowe

  Materiały Wideo

  Pieniądze, psychologia, materializm

  .

  Pieniądze rządzą nami już od dziecka

  .

  Materiały Audio

  Pieniądze żądzą nami już od dziecka

  Pobierz plik MP3 (2,32 MB)

  To rodzice uczą dzieci wartości pięniądza

  Pobierz plik MP3 (2,37 MB)