Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Poznaj naszych naukowców

Agata Gąsiorowska

 

Uniwersytet SWPS to jedna z najaktywniejszych jednostek badawczych w kraju. Wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w edukacji, biznesie i administracji publicznej. Tego typu innowacje wymagają zapału, odwagi, zaangażowania, odpowiedzialności i wielu lat ciężkiej pracy. Chcielibyśmy przedstawić wam ludzi stojących za projektami naukowymi, pokazać centra badawcze, w których pracują i odkryć przed wami fascynujący świat nauki, która zmienia nasze życie na lepsze.

Obejrzyj wideo
\

Obszar badań
Psychologia ekonomiczna

Dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS pracuje w Katedrze Psychologii Ekonomicznej na Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Jest psycholożką specjalizującą się w psychologii ekonomicznej. Naukowo zajmuje się zachowaniami konsumenckimi, a w szczególności psychologicznymi funkcjami pieniędzy i zakupami impulsywnymi. Interesuje się tym, do jakich celów, poza kupowaniem, ludzie wykorzystują pieniądze oraz w jaki sposób mogą one wpływać na ludzkie zachowanie. Bada również indywidualne różnice w zakresie postaw wobec pieniędzy.

Jeśli zamierzasz zostać badaczem, musisz się zastanowić, dlaczego chcesz to zrobić i co chcesz osiągnąć. Jeżeli zależy ci na tym, żeby dowiedzieć się czegoś o przyszłości, ludziach, fizyce czy biologii, to jest to najlepsza motywacja, żeby stać się dobrym naukowcem.

Agata Gąsiorowska
Agata Gąsiorowska
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Posłuchaj, jak prof. Gąsiorowska opowiada o swoich badaniach

Umowa handlowa a potrzeba struktury – relacje rynkowe jako narzędzie kontroli kompensacyjnej

Badanie sprawdzało, w jaki sposób ludzie nawiązują relacje w sytuacjach nieprzewidywalnych, kiedy nie mają poczucia kontroli. Wyniki wskazały, że w niepewnych okolicznościach ludzie mają tendencję do wybierania relacji, które wydają się oferować pewien rodzaj struktury, a co za tym idzie skłaniają się raczej ku rynkowym transakcjom niż relacjom wspólnotowym. Odnosi się to zwłaszcza do osób z pozabezpiecznym stylem przywiązania, ponieważ transakcje rynkowe wprowadzają do niepewnej sytuacji swoisty porządek. Nie jest to jednak regułą w przypadku osób z bezpiecznym stylem przywiązania. Zasadniczo badanie potwierdziło, że relacje rynkowe są postrzegane jako bardziej usystematyzowane niż relacje wspólnotowe.

Przeczytaj więcej o badaniach prowadzonych przez prof. Gąsiorowską:

Jednostka badawcza
Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi (Center for Research in Economic Behavior ; CREB)

CREB jest jednostką badawczą Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Zespół Centrum bada proces podejmowania decyzji ekonomicznych oraz rozmaite aspekty postaw i zachowań ekonomicznych. Stosuje w tym celu różne podejścia metodologiczne, m.in. eksperymenty laboratoryjne i naturalne, gry ekonomiczne, kwestionariusze, neurobrazowanie. Prowadzi także badania naukowe w zakresie psychologicznych konsekwencji posiadania pieniędzy, etycznych i moralnych aspektów posługiwania się pieniędzmi w życiu codziennym oraz psychologicznych konsekwencji swoich własnych badań. Członkowie CREB współpracują z naukowcami z wielu krajów i aktywnie działają w międzynarodowych organizacjach naukowych, takich jak International Association for Research in Economic Psychology czy International Association of Applied Psychology.
Strona internetowa CREB


Cykl filmów
Naukowcy z Uniwersytetu SWPS

Poznaj naszych badaczy. Posłuchaj, jak opowiadają o swojej pasji do poszukiwania odpowiedzi na pytania naukowe i o swoim zaangażowaniu w szukanie rozwiązań, które zmieniają życie jednostek i społeczności na lepsze.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Poznaj naszych naukowców