Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

Agata Sobków
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Agata Sobków

psycholog, zajmuje się badaniem intuicji oraz innych pozaświadomych procesów poznawczych i emocjonalnych

zobacz biogram
wartość projektu: 69 000 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2012 2013 2014 2015

projekt naukowy

Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

Jednostka realizującawroclaw logo white
Kwota dofinansowania69 000 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2012–2015

Projekt dotyczy mechanizmów przetwarzania informacji bez udziału świadomości. W badaniach prowadzonych pod kierownictwem dr Agaty Sobków skupiono się przede wszystkim na ustaleniu, jaką rolę w intuicyjnym przetwarzaniu informacji odgrywają indywidualne zdolności jednostki.

Założenia projektu

Zdolności intuicyjne pozwalają na w miarę trafną, szybką i globalną ocenę sytuacji, nawet gdy informacje są niepełne, szczątkowe. Dotychczasowe miary różnic indywidualnych w intuicji opierały się głównie na kwestionariuszach i bardziej związane były z preferowanym stylem myślenia, niż z rzeczywistymi – eksperymentalnie mierzonymi – zdolnościami. Nieliczne badania, które podejmowały ten problem w sposób zadaniowy, opierały się na jednym paradygmacie np. na zadaniu na czas reakcji seryjnej, gdy tymczasem przetwarzanie intuicyjne jest bardziej złożone i zależy także od innych procesów, np. związanych z mechanizmem wglądu.

Badania z pewnością rozszerzą aktualny stan wiedzy o przetwarzaniu informacji, które odbywa się bez udziału świadomości oraz zwrócą uwagę, na zdaje się niedoceniany, problem różnic indywidualnych w tym zakresie. Ich wyniki mogą być inspiracją dla uczonych zajmujących się innymi subdyscyplinami psychologii, np. z zakresu podejmowania decyzji czy twórczego myślenia.

Sobków, Agata kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Agata Sobków
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"przewodnicz\u0105ca Komisji ds. jako\u015bci kszta\u0142cenia","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Poznawczej i\u00a0R\u00f3\u017cnic Indywidualnych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Sobkówpsycholog, zajmuje się badaniem intuicji oraz innych pozaświadomych procesów poznawczych i emocjonalnych

Cele projektu

W ramach projektu zostanie skonstruowane narzędzie oparte na różnych zadaniach eksperymentalnych, które umożliwią diagnozę indywidualnych zdolności jednostki w tym zakresie. Sprawdzona będzie ich struktura, określone będą także ich związki z inteligencją oraz komponentami otwartości na doświadczenie. Dodatkowo, zostanie zweryfikowana hipoteza o interakcji zdolności intuicyjnych oraz inteligencji w podatności na uleganie inklinacjom poznawczym.
Badania z pewnością rozszerzą aktualny stan wiedzy o przetwarzaniu informacji, które odbywa się bez udziału świadomości oraz zwrócą uwagę, na zdaje się niedoceniany, problem różnic indywidualnych w tym zakresie. Ich wyniki będą mogły stanowić inspirację dla uczonych zajmujących się innymi subdyscyplinami psychologii, np. z zakresu podejmowania decyzji czy twórczego myślenia.

Wnioski


W ramach projektu stworzono zestaw zadań eksperymentalnych, które umożliwiają diagnozę zdolności intuicyjnych. Wyniki badań wykazały, iż istnieją przynajmniej trzy rodzaje intuicji:

1. związana z nieświadomym/mimowolnym uczeniem się,

2. doznawaniem wglądu i olśnienia (tzw. efekt: aha!),

3. związana z naszymi przekonaniami na temat zdolności w tym obszarze.

Co ciekawe, to czy uważamy, że mamy dobrą intuicję i czy jej ufamy w niewielkim stopniu wiąże się z rzeczywistymi zdolnościami. Także stereotypowe przekonania o „kobiecej intuicji” nie znajdują pokrycia w naszych wynikach badań.

Zdecydowanie ważniejsze są takie cechy jak inteligencja czy osobowość. Badania pokazały, że zdolności intuicyjne w pewnym stopniu wiążą się z inteligencją oraz otwartością umysłu (np. były wyższe u osób, które lubią eksperymentować, podróżować w nowe miejsca, myślących w sposób niedogmatyczny, lubiących wyzwania i chętnie zdobywających nową wiedzę).

Podczas jednego z eksperymentów badani mieli wymyślić skojarzenie, które byłoby wspólne dla trzech, związanych ze sobą w sposób nieoczywisty słów: włos, korzeń, łza. Rozwiązaniem było słowo „cebula”. Jak podkreśla badaczka, z zadaniem, które wymagało działania intuicyjnego, lepiej poradziły sobie osoby otwarte i ciekawe świata.

Zdolności intuicyjne wiązały się także z większą liczbą fiksacji wzroku na różnych elementach (zarówno tych ważnych, jak i pozornie mniej istotnych) podczas rozwiązywania różnych zadań.

Badania te rozszerzyły aktualny stan wiedzy o przetwarzaniu informacji, które odbywa się bez udziału świadomości oraz zwracają uwagę na niedoceniany problem różnic indywidualnych w tym zakresie. Ich wyniki będą mogły stanowić inspirację dla uczonych zajmujących się innymi subdyscyplinami psychologii, np. z zakresu podejmowania decyzji czy twórczego myślenia.

 

Zespół badawczy

Nosal, Czesław opiekun naukowy projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Czesław Nosal
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Metateoretycznych Zagadnie\u0144 w Psychologii ","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Czesław Nosalpsycholog

Publikacje

Praca doktorska „Podstawowe mechanizmy zdolności intuicyjnych: ich struktura i relacje do otwartości umysłu, inteligencji oraz podatności na inklinacje poznawcze”. Recenzenci: dr hab. Michał Wierzchoń, prof. dr hab. Alina Kolańczyk.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]