logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Agata Sobków
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnch
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji,
BIO Agata Sobkow

dr

Agata Sobków

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii we Wrocławiu
adiunkt w Zakładzie Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się badaniem intuicji oraz innych procesów (zarówno poznawczych, jak i emocjonalnych), które odbywają się poza świadomością człowieka.

W sferze jej zainteresowań naukowych leży także temat roli wyobrażeń, emocji oraz zdolności numerycznych w percepcji i podejmowaniu ryzyka. Interesują ją również mechanizmy związane z doświadczaniem niepewności w podejmowaniu decyzji.

Współautorka publikacji w czasopismach umieszczanych na prestiżowej liście Journal Citation Reports, która stanowi jednocześnie narzędzie oceny ich merytorycznej jakości.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia poznania społecznego
  • Intuicja
  • Rola wyobrażeń

Informacje prasowe