logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Czesław Nosal
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnch
Instytut Psychologii ,
maj konrad

prof. dr hab.

Czesław Nosal

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii we Wrocławiu
kierownik Zakładu Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się inteligencją, zdolnościami umysłowymi, stylami poznawczymi, wpływem mediów na umysł, stylami kierowania, myśleniem twórczym i rozwiązywaniem problemów. Naukowo interesuje się psychologią poznawczą i różnic indywidualnych, w tym teorią i zastosowaniami w edukacji, mediach, twórczości i zarządzaniu. Opracował nową metodę diagnozy typów umysłu na podstawie teorii podstawowych funkcji świadomości według Carla Gustava Junga.

Jest mentorem naukowym Mensy Polskiej od początku jej istnienia w Polsce. Autor publikacji poświęconych inteligencji oraz psychologii pracy, m.in. „Psychologicznych modeli umysłu” (1990), „Diagnoza typów umysłu: Rozwinięcie i zastosowanie teorii Junga” (1992), „Psychologii decyzji kadrowych” (1999) i „Psychologii myślenia i działania menedżera” (2001).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Inteligencja
  • Pamięć
  • Nauka
  • Wpływ mediów na umysł
  • Psychologia pracyPowiązane materiały na stronie uczelni