Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce
studencki
naukowo-badawczy
zakończony

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Agnieszka Kaim
kierownik projektu
Agnieszka Kaim
mgr

wartość projektu: 43 560 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2011 2012 2013 2014

projekt naukowy

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Jednostka realizującalogo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 43 560 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2011–2014

Ścisła współpraca organizacji pozarządowych, obejmująca m.in. wymianę informacji i doświadczeń, wspólne planowanie i tworzenie projektów, pomoc materialną, sprzyja rozwojowi trzeciego sektora. Zespół pod kierownictwem Agnieszki Kaim zbada kondycję sektora NGO w Polsce oraz relacje między wybranymi 30 organizacjami.  

Założenia projektu

Wyniki badań nad relacjami między organizacjami pozarządowymi i ich powiązanie z działaniami organizacji będą mieć praktyczne zastosowanie w kształtowaniu polityki społecznej, w określaniu ram współpracy administracji publicznej i samorządu z organizacjami pozarządowymi (m.in. warunków konkursów grantowych w kontekście premiowania w nich współpracy między tymi podmiotami).

Cele naukowe projektu zrealizowane zostaną poprzez przeprowadzenie badania jakościowego o charakterze eksploracyjnym. Badania obejmą celowo dobraną próbę trzydziestu organizacji pozarządowych.

Mam nadzieję, że oprócz poszerzenia wiedzy o polskim trzecim sektorze, projekt wywoła debatę na ważny społecznie temat, jakim są relacje między organizacjami pozarządowymi.

Kaim, Agnieszka kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Agnieszka Kaim
Tytuł
mgr
mgr Agnieszka Kaim

 

Cele projektu

Celem naukowym projektu jest jakościowa charakterystyka relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i stworzenie typologii tych relacji.

Proponowany projekt ma szczególne znaczenie w kontekście debaty nad stanem polskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym nad kondycją organizacji pozarządowych. Jest istotny dla rozwoju badań nad trzecim sektorem, poszerzając je o kwestie współpracy wewnątrzsektorowej.

Zespół badawczy

Sałustowicz, Piotr opiekun naukowy projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Piotr Sałustowicz
Specjalizacja
Socjolog
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
prof. dr hab. Piotr Sałustowiczsocjolog, specjalizuje się w tematyce polityki społecznej

Publikacje

  • Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce. Wnioski z badań pilotażowych. Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania str. 177-204, miejsce wydania: Warszawa. Agnieszka Kaim, (2014).
  • Public grants and the relations between NGOs: the case of Poland 11th International Conference of the International Society for Third-Sector Research „Civil Society and the Citizen”, data konferencji: 22-25.07.2014, str.26. Agnieszka Kaim, (2014).