Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 75”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/NOWOSCI-WYDAWNICZE_MOCKUPv2.jpg

Nowa publikacja autorstwa wybitnego prof. dr. hab.Huberta Izdebskiego, zawiera komentarz do artykułu dotyczącego mieszkania – czyli szczególnego dobra. Od ponad 70 lat w aktach prawa międzynarodowego (a od pół wieku w konstytucjach różnych państw) możemy znaleźć sformułowania dotyczące prawa do mieszkania – czyli prawa socjalnego zaliczanego do drugiej generacji praw człowieka (gdyż realizuje jego podstawowe potrzeby).

Dostęp do mieszkania w zapisach polskiej Ustawy Zasadniczej

Publikacja zawiera analizę artykułu 75. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule tym występuje określenie „prawa lokatorów”, nie ma jednak określenia „prawo do mieszkania”. Art. 75 zalicza się na ogół do przepisów ustawy zasadniczej ustanawiających zasady polityki władz publicznych w danej dziedzinie życia społecznego (w tym przypadku „polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli”), lecz nie łącząc ich z konkretnie sformułowanymi prawami jednostki.

Jednak międzynarodowe i europejskie standardy prawne pozwalają na interpretację wykładni właśnie w takim duchu – dostęp do mieszkania powinien bezapelacyjnie należeć się każdemu człowiekowi. Również polska konstytucja mówi o wartości godności osobowej, zasadzie sprawiedliwości społecznej, zasadzie społecznej gospodarki rynkowej, prawie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Stąd prof. Izdebski wysnuwa wniosek, iż „obowiązkiem władz publicznych jest (…) umożliwienie dostępu do mieszkania jako dobra o szczególnym znaczeniu dla jednostek, rodzin i gospodarstw domowych – poczynając od kształtowania przez ustawodawcę praw mieszkaniowych umożliwiających realizację prawa do mieszkania, odpowiednio do stopnia braku możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych własnymi siłami”.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Hubert Izdebski
prof. dr hab.
Hubert Izdebski

Profesor Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, poprzednio wieloletni profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; uczestnik (jako przedstawiciel PAN) Forum dla Praworządności organizowanego przez tę Akademię oraz Polską Akademię Umiejętności. Radca prawny, adwokat; autor wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego historii i podstaw aksjologicznych, w tym komentarzy do Konstytycji RP. Koncentruje się na aksjologii i genezie rozwiązań prawnych, a także na problematyce zarządzania publicznego.ształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze.

Zobacz inne aktualności