Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jak głosują emigranci z Europy Środkowo-Wschodniej w swoich ojczystych krajach po rozszerzeniu UE?

Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej w latach 2004–2007 uruchomiło ogromną falę migracji. Zespół naukowców, w którym pracował prof. Ben StanleyCentrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS, zbadał, jaki wpływ mają głosy emigrantów uczestniczących w wyborach na politykę ich krajów pochodzenia.

#migracja #CEE #zewnętrzne głosowanie emigrantów #polityka #rozszerzenie UE

Co badaliśmy?

  • Badaliśmy różnice występujące pomiędzy głosami wyborczymi oddanymi przez emigrantów a wynikami wyborów w ich krajach ojczystych na przestrzeni czasu.

W jaki sposób?

  • Przeanalizowaliśmy oryginalne bazy danych, zawierające informacje o wynikach głosowania migrantów z 6 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, mieszkających obecnie w 15 krajach Europy Zachodniej. Weryfikowaliśmy trzy hipotezy: dwie dotyczyły rozbieżności głosów diaspor z wynikami wyborów w ich ojczystych krajach na przestrzeni czasu. Trzecia natomiast dotyczyła ideologicznych inklinacji diaspor.

Wnioski z pracy badawczej

  • Zaobserwowaliśmy rosnące rozbieżności. Zauważyliśmy, że głosy diaspor w większości pokrywają się z ideologicznymi fluktuacjami w krajach ojczystych, jednak wypaczają je, gdyż migranci zwykle głosują na partie bardziej liberalne i znajdujące się bliżej prawicy w kwestiach gospodarczych niż wyborcy pozostający w ojczyźnie.

Dlaczego to badanie jest ważne?

  • Badanie pokazuje, jaki wpływ miała ogromna emigracja z krajów Europy Środkowo-Wschodniej po rozszerzeniu UE na politykę w krajach pochodzenia migrantów.

Nasze wyniki potwierdzają, że diaspory pozostają silnie związane z systemem partyjnym swoich krajów pochodzenia. Doświadczenie migracji wpływa na poziom zaangażowania wyborców-emigrantów na politykę wyborczą w ich ojczyznach, jednak polityczna dynamika w ich krajach pozostaje ważnym punktem odniesienia.