logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Olga Białobrzeska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi,
czarne

dr

Olga Białobrzeska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
adiunkt w Katerze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczna. Interesuje się rolą wspólnotowości w życiu człowieka – jej znaczeniem dla przekonań o sobie i świecie społecznym oraz dla stosunków międzyludzkich.

Prowadzi badania w ramach Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Wydziale Psychologii w Warszawie, a także współpracuje z Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem na Wydziale Psychologii w Sopocie. Odbyła staż zagraniczny w Center for Research on Self and Identity na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz European Association of Social Psychology.

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Aktywna uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Aktualnie prowadzi badania na temat wyznaczników i konsekwencji codziennej życzliwości. Wcześniej, w ramach współpracy z Centre for Research on Self and Identity (UK) realizowała badania dotyczące wspólnotowej natury emocji nostalgii, zaś we współpracy z prof. Bogdanem Wojciszke, zajmowała się zagadnieniem znaczenia wspólnotowości dla samooceny.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z „Psychologii społecznej”, „Psychologii poznania społecznego”, „Psychologii postaw”, „Psychologii grupy” oraz seminaria magisterskie. Uczestniczy w pracach nad rozwojem programu nauczania psychologii oraz nad opracowaniem dobrych praktyk dla nauczycieli akademickich.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia poznania społecznego

Informacje prasowe