Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Czy kraj pochodzenia wpływa na jakość życia w chorobie ALS?

Stwardnienie zanikowe boczne (ang. amyotrophic lateral sclerosis [ALS]) to postępująca choroba, prowadząca do stopniowej degeneracji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Międzynarodowy zespół badaczy, w którym znalazł się dr Maksymilian BieleckiInstytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, zbadał czynniki wpływające na jakość życia (ang. Quality of Life [QoL] i depresję u osób chorujących na stwardnienie zanikowe boczne.

#stwardnienie zanikowe boczne #dobrostan #jakość życia #depresja #ból

zatroskany starszy mężczyzna na wózku inwalidzkim

Co badaliśmy?

  • Naszym celem była prospektywna ocena czynników wpływających na jakość życia (QoL) i depresję u pacjentów cierpiących na chorobę ALS w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną w Polsce, Niemczech i Szwecji oraz związek z czynnikami socjodemograficznymi i klinicznymi.

W jaki sposób?

  • Przeprowadziliśmy standaryzowane wywiady dotyczące jakości życia, depresji, poziomu funkcjonalności i bólu z 314 osobami cierpiącymi na ALS (120 z Polski, 140 z Niemiec i 54 ze Szwecji) oraz z 311 zdrowymi osobami z grupy kontrolnej, dobranymi tak, by odpowiadały wiekiem, płcią i poziomem edukacji osobom z grupy pacjentów.

Wnioski z pracy badawczej

  • Pacjenci ze wszystkich trzech krajów wykazali podobny poziom ruchowego upośledzenia. Ogólnie, pacjenci chorujący na ALS ocenili swoją jakość życia niżej niż osoby zdrowe z grupy kontrolnej.
  • Pacjenci z Niemiec i Szwecji, ale nie z Polski, zgłosili wyższy poziom depresji niż odpowiadające im osoby zdrowe z grupy kontrolnej.
  • Analiza grup pacjentów z ALS wykazała, że ruchowe upośledzenie wpływało na niższy poziom jakości życia (ACSA) i wyższy poziom depresji wśród pacjentów z Niemiec.
  • Dłuższy czas od otrzymania diagnozy był predyktorem niższej depresji (u mężczyzn) i wyższej jakości życia.

Dlaczego to badanie jest ważne?

  • Ponieważ pokazało, że związki pomiędzy klinicznymi i demograficznymi czynnikami są moderowane przez kraj pochodzenia. To z kolei ma wpływ na projektowanie i interpretację naukowych i klinicznych badań, które powinny odzwierciedlać złożoność i heterogeniczność mechanizmów determinujących jakość życia (QoL).

Nasze wyniki mają znaczenie dla metodologii badań, gdyż wskazują jak ważne jest uwzględnianie grup kontrolnych z różnych krajów, które wezmą pod uwagę heterogeniczność rezultatów i ograniczone uogólnienie wyników wśród różnych kontekstów kulturowych (nawet bliskich geograficznie) na wszystkich etapach procesu badawczego.