logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Maksymilian Bielecki
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,
czarne

dr

Maksymilian Bielecki

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, neurokognitywista.

Zajmuje się psychofizjologią, metodologią oraz psychometrią. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkich psychologia metodologii i statystyka w badaniach społecznych oraz psychologia poznawcza.

Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych „HumanTech”, gdzie zajmuje się projektami pozwalających wykorzystać wiedzę psychologiczną w procesie tworzenia nowych produktów, procesów i usług. Równolegle z działalnością naukową od kilkunastu lat zajmuje się projektami dla biznesu, jako kierownik projektów badawczych a także konsultant w zakresie metodologii, statystyki oraz ekonomii behawioralnej.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z zastosowania metod analitycznych w nauce i biznesie, wizualizacji danych, metod badawczych wykorzystywanych w badaniach user experience, zaawansowanych metod analizy danych, konstrukcji narzędzi pomiarowych w psychologii, psychologii zachowań konsumenckich. Pelni rolę koordynatora specjalności Neurokognitywistyka.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia zachowań konsumenckich
  • Ekonomia behawioralna
  • Innowacje społeczne
  • Statystyka w badaniach społecznych

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni