Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Regulacja emocji przy zaburzeniach lękowych i depresyjnych

Od czego zależy zdolność regulacji emocji i w jaki sposób jest ona powiązana z okreslonymi zaburzeniami osobowości? Problemem zajęła się grupa badaczy, wśród nich dr Agata Wytykowska-Kaczorek, naukowczyni Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS.

#regulacja emocji #temperament afektywny #badania naukowe

Co badaliśmy?

  • Wykorzystanie strategii poznawczych regulacji emocji w grupie osób o zaburzeniach lękowych/depresyjnych przy użyciu holistycznego podejścia typologicznego (z podziałem badanych na grupy charakteryzujące się wspólną cechą lub grupą cech). Choć wcześniej anlizowano podbne związki, to badania koncentrowały się głównie na powiązaniach między pojedynczym strategiami a pojedynczymi cechami lub typami osobowości. My tymczasem, użyliśmy strategii holistycznej.

W jaki sposób?

  • Próba badanych składała się z 1615 dorosłych Polaków w wieku 18–65 lat, z czego 52,3% stanowiły kobiety. Od strony badawczej interesowała nas identyfikacja profili, które można by było przypisać do typów temperamentu ujętych przez regulacyjną teorię temperamentu autorstwa Jana Strelaua.

Wnioski z pracy badawczej

  • Nasze analizy wykazały, że pięć typów to optymalna liczba potrzebna do opisania różnic w profilach temperamentu afektywnego dorosłych. Zidentyfikowaliśmy pięć typów temperamentu afektywnego i odpowiadające im zestawy strategii poznawczych regulacji emocji.