Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Prawa Medycznego

Wydział Prawa w Warszawie

Koło powstało w 2019 r. na Wydziale Prawa w Warszawie. Funkcję opiekunki naukowej koła pełni dr hab. Teresa Gardocka, prof. USWPS.

Koło Naukowe Prawa Medycznego zajmuje się wszelkimi tematami związanymi z prawem w medycynie, począwszy od zagadnień dotyczących prawa do podstawowej opieki medycznej, kończąc na zabiegach szeroko pojętej medycyny estetycznej. Członkowie koła otrzymują opiekę merytoryczną od opiekuna koła oraz pracowników Naczelnej Izby Lekarskiej, z którą ściśle współpracują.

Nasza działalność

Dotychczasowa aktywność

Koło Naukowe Prawa Medycznego w swojej dotychczasowej działalności skupiało się na organizacji wykładów, konferencji oraz webinarów o tematyce medyczno-prawniczej. W roku akademickim 2020/2021 członkowie koła zorganizowali konferencje takie jak: „Prawo do zdrowia w czasie pandemii”, którego prelegentami byli między innymi prof. Marek Chmaj wraz z prof. Adam Bodnar, „Równość, dostępność i przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami”, „Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji a kwestie prawne , medyczne i moralne”, „Czy szczepionka zbawi świat?” oraz „Beauty Biznes na granicy prawa. Regulacje prawne w zakresie medycyny estetycznej - EDYCJA II”.

Oprócz tego, członkowie koła uczestniczą w szkoleniach oraz wykładach wewnętrznych, mających na celu rozwijanie ich zainteresowań oraz kompetencji potrzebnych w przyszłej pracy prawnika.

Plany na przyszłość

W nadchodzącym roku akademickim chcemy kontynuować organizację przedsięwzięć naukowych takich jak konferencje, wykłady oraz webinaria. Planujemy większą ilość wydarzeń zamkniętych dla członków koła, bazujących na ich zainteresowaniach oraz umożliwiających im lepszy start na drodze zawodowej.

Opiekun
naukowy

Gardocka, Teresa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Teresa Gardocka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockaspecjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego

Zarząd Koła

Marta Potrzebnicka
Przewodnicząca Czytaj więcej