logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Bronisław Sitek
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Instytut Prawa,
czarne

prof. dr hab.

Bronisław Sitek

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego

Dla mediów

Profil naukowy

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego oraz prawa cywilnego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, od 1 lipca 2019 r. jest członkiem i sekretarzem Rady Doskonałości Naukowej. Wchodzi w skład Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Narodowego Ośrodka Badawczego (CNR) we Włoszech.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa rzymskiego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawnej ochrony praw i interesów państwa w perspektywie prawnoporównawczej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Prawna ochrona praw i interesów państwa
 • Prawo cywilne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo rzymskie
 • Dobra i zła sława człowieka
 • Relacje praw człowieka w odniesieniu do norm etycznych
 • Zachowania człowieka w cyberprzestrzeni
 • Organizacja samorządów lokalnych od prawa rzymskiego do współczesności
 • Organizacja i funkcjonowanie państwa – badania porównawcze
 • Odpowiedzialność państwa
 • Sposób organizacji władzy publicznej

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni