logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. dr hab.

Bronisław Sitek

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy
Wydział Prawa w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego oraz prawa cywilnego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Wchodzi w skład Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, w tym odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym, prawa rodzinnego oraz ochrony interesów Skarbu Państwa.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Ochrona interesów Skarbu Państwa
  • Prawo cywilne
  • Prawo rodzinne

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni