logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Małgorzata Eysymontt
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
małgorzata eysymontt

dr

Małgorzata Eysymontt

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego i Porównawczego
ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji

Dla mediów

Profil naukowy

Adwokat, ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji. Zajmuje się prawem rodzinnym, prawem cywilnym, prawem Unii Europejskiej - instytucjonalnym i materialnym. Zawodowo i naukowo interesuje się prawem rodzinnym, w szczególności sprawami rozwodowymi i alimentacyjnymi; ochroną prawną rodziny, w tym związków małżeńskich, konkubenckich, partnerskich i homoseksualnych; zwalczaniem dyskryminacji wobec mniejszości, w tym narodowych, religijnych i seksualnych; prawem instytucjonalnym Unii Europejskiej, w szczególności obywatelstwem Unii, integracją europejską, implementacją dyrektyw do krajowych porządków prawnych i ich rolą; językiem angielskim i francuskim jako narzędziem komunikacji różnych grup społecznych, a w szczególności językiem środowiska prawniczego; tłumaczeniami prawniczymi z języka polskiego, angielskiego i francuskiego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia głównie z prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa materialnego Unii Europejskiej. Przygotowuje studentów do egzaminów na aplikacje prawnicze. Prowadzi też zajęcia dla doktorantów.

Założycielka i opiekunka Koła Naukowego Prawa Rodzinnego oraz Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie SWPS.

Regularnie organizuje wyjazdy szkoleniowe dla studentów Uniwersytetu SWPS do instytucji i organów Unii Europejskiej w Brukseli i Luksemburgu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Sprawy rozwodowe
 • Sprawy alimentacyjne
 • Ochrona prawna związków konkubenckich, partnerskich, homoseksualnych
 • Ochrona prawna przed dyskryminacją, zwłaszcza na tle narodowym, rasowym, religijnym i seksualnym
 • Walka ze stereotypami i uprzedzeniami
 • Instytucje i organy Unii Europejskiej
 • Rola dyrektyw unijnych i ich implementacja do krajowych porządków prawnych
 • Obywatelstwo Unii; integracja europejska; tożsamość europejska
 • Język prawniczy (w tym angielski i francuski) jako narzędzie komunikacji; tłumaczenia prawnicze
 • Wizerunek adwokata i adwokatury dzisiaj
 • Umiejętność samodzielnego konstruowania umów cywilnoprawnych
 • Obycie z salą sądową; argumentacja prawnicza

Informacje prasowe