Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
małgorzata eysymontt

dr

Małgorzata Eysymontt

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego i Porównawczego
ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji

Dla mediów

Profil naukowy

Adwokat, ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji. Zajmuje się prawem rodzinnym, prawem cywilnym, prawem Unii Europejskiej - instytucjonalnym i materialnym. Zawodowo i naukowo interesuje się prawem rodzinnym, w szczególności sprawami rozwodowymi i alimentacyjnymi; ochroną prawną rodziny, w tym związków małżeńskich, konkubenckich, partnerskich i homoseksualnych; zwalczaniem dyskryminacji wobec mniejszości, w tym narodowych, religijnych i seksualnych; prawem instytucjonalnym Unii Europejskiej, w szczególności obywatelstwem Unii, integracją europejską, implementacją dyrektyw do krajowych porządków prawnych i ich rolą; językiem angielskim i francuskim jako narzędziem komunikacji różnych grup społecznych, a w szczególności językiem środowiska prawniczego; tłumaczeniami prawniczymi z języka polskiego, angielskiego i francuskiego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia głównie z prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa materialnego Unii Europejskiej. Przygotowuje studentów do egzaminów na aplikacje prawnicze. Prowadzi też zajęcia dla doktorantów.

Założycielka i opiekunka Koła Naukowego Prawa Rodzinnego oraz Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie SWPS.

Regularnie organizuje wyjazdy szkoleniowe dla studentów Uniwersytetu SWPS do instytucji i organów Unii Europejskiej w Brukseli i Luksemburgu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo Unii Europejskiej

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni