logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Dominik Horodyski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego
BIO Dominik Horodyski

dr

Dominik Horodyski

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego

Profil Naukowy

Prawnik. Radca w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się międzynarodowym prawem inwestycyjnym i arbitrażem inwestycyjnym. Interesuje się również prawem spółek, prawem umów handlowych i arbitrażem handlowym. Wcześniej, pracując jako adwokat prowadził indywidualną praktykę adwokacką, w ramach której zajmował się przede wszystkim obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.

Autor publikacji z zakresu arbitrażu inwestycyjnego i handlowego oraz prawa spółek. Publikował m. in. w Przeglądzie Prawa Handlowego, ADR Arbitraż i Mediacja, Polish Yearbook of International Law oraz w Monitorze Podatkowym.

Odbył staże zagraniczne m. in. na Uniwersytecie Montrealskim, Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Państwowym Uniwersytecie w Sank-Petersburgu. Absolwent School of American Law na Catholic University of America Columbus School of Law oraz Ecole de droit francais na Uniwersytecie Orleańskim.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa handlowego międzynarodowego i krajowego, prawa finansowego, charakterystyki umów handlowych i sądownictwa arbitrażowego.Powiązane materiały na stronie uczelni