logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Dariusz Jagiello BIO

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Dariusz Jagiełło

Pełnomocnik Prorektora ds. dydaktyki w zakresie spraw studenckich
Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego
Wydział Prawa w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, radca prawny. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym materialnym i procesowym. Zajmuje się także kryminalistyką i kryminologią.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na przestępstwach popełnianych przy użyciu dokumentów, na szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z uzyskiwaniem dowodu z zeznań lub wyjaśnień za pomocą realizowania czynności przesłuchania z wykorzystaniem niedozwolonych metod, oraz na tematyce oddziaływania sugestii na wynik czynności kryminalistycznych.

Jest autorem podręczników akademickich dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: „Kryminalistyka – przegląd podstawowych zagadnień taktyki, techniki i profilaktyki kryminalistycznej” (2011), „Kryminologia. Zarys wykładu” (2012), oraz książek z dziedziny prawa karnego, takich jak: „Prawo karne materialne” (2013), „Przestępstwa przeciwko dokumentom w polskim prawie karnym” (2013).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu kryminologii, psychologicznych aspektów przesłuchań, zwalczania przestępstw drogowych oraz prawa zamówień publicznych i postępowań przetargowych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Kryminalistyka i kryminologia
  • Prawo karne
  • Prawo zamówień publicznych i postępowań przetargowych

Informacje prasowe