Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Dariusz Jagiello

 

 

 

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, radca prawny. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Zajmuje się także kryminalistyką i kryminologią.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na przestępstwach popełnianych przy użyciu dokumentów, na szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z uzyskiwaniem dowodu z zeznań lub wyjaśnień za pomocą realizowania czynności przesłuchania z wykorzystaniem niedozwolonych metod, oraz na tematyce oddziaływania sugestii na wynik czynności kryminalistycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autor wielu publikacji w cenionych czasopismach, takich jak: Państwo i Prawo, Palestra, Studia Prawnoustrojowe, Wojskowy Przegląd Prawniczy. Jest autorem monografii: „Przestępstwa przeciwko dokumentom w polskim prawie karnym” (2013), „Przesłuchanie jako czynność dowodowa” (2017) oraz „Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych” (2019). Współautor monografii „Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących” (2018). Redaktor naukowy wielu monografii wieloautorskich, takich jak: „Problemy prawne na styku sportu i medycyny” (2015), „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” (2016), „Zagadnienie dowodowe w procesie karnym” (2017), „Dowody w postępowaniach sądowych” (2018), „Nowe karne prawo dowodowe” (2015), „Medyczne prawo karne” (2016) oraz „Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie” (2018). Jest autorem opracowań eksperckich m.in. dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz psychologicznych i prawnych aspektów przesłuchania.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo karne

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni