Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 40”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/komentarz_do_konstytucji_RP_art_40.jpg

W kolejnym tomie z serii komentarzy do Konstytucji RP prof. Dariusz Jagiełło z Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS omawia konstytucyjny zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i kar. Przywołuje także szereg orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ochrona ludzkiej godności i zakaz przemocy

Publikacja naszego badacza stanowi istotny wkład w dyskusję na temat artykułu 40 Konstytucji RP:

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Autor odnosi się także do kontekstu międzynarodowego, m.in. do walki z terroryzmem.

W tomie poruszony został szereg kluczowych kwestii, takich jak:

 • historia prac nad dzisiejszym brzmieniem artykułu;
 • Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur;
 • definicja tortur w przepisach międzynarodowych;
 • związek tortur z terroryzmem;
 • głosy za legalizacją torturowania;
 • standard przesłuchań a tortury;
 • odbywanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności;
 • nieludzkie traktowanie podczas tymczasowego aresztowania.

Uwadze autora nie uszła również kontrowersyjna nowelizacja kodeksu karnego, która weszła w życie 1 października 2023 r. i wpłynęła na komentowany przepis konstytucyjny. Prof. Jagiełło dokonuje analizy zmian wprowadzonych przez tę nowelizację oraz ich potencjalnego wpływu na kwestie związane z zakazem tortur i nieludzkiego traktowania.

Publikacja stanowi rzetelne źródło informacji o ochronie podstawowych praw człowieka. Jest warta polecenia badaczom i prawnikom, a także wszystkim, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

Opracowanie ukazało się nakładem wydawnictwa Difin, przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Przeczytaj więcej o książce na stronie wydawcy

O autorze

Dariusz Jagiełło
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Dariusz Jagiełło

Doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik, radca prawny. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym i kryminalistyce. Zastępca dyrektora Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autor licznych publikacji, w tym podręczników, artykułów naukowych i opracowań w pracach zbiorowych.

Wyjątkowa seria wydawnicza Instytutu Prawa

Konstytucja Rzeczypospoliej Polskiej została uchwalona w 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i jest najwyższym aktem prawnym obowiązującym w naszym kraju. Chociaż na rynku prawniczym istnieje kilka komentarzy do Konstytucji RP, żaden z nich nie dorównuje stopniem szczegółowości ani obszernością analizy dziełu podjętemu przez Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS w 2020 r.

Każda część komentarza poświęcona jest konkretnemu zagadnieniu, uregulowanemu w jednym lub kilku artykułach Konstytucji.

Wszystkie tomy zachowują taki sam układ. Przedstawiają kwestię:

 1. historycznie – czy i w jaki sposób była uregulowana w poprzednich polskich konstytucjach,
 2. porównawczo – jak została uregulowana w konstytucjach pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 3. analitycznie – co dokładnie mówią obecne przepisy.

Autorkami i autorami tomów są pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Prawa USWPS, a także wybitni specjaliści z innych ośrodków badawczych. Planowanych jest ponad 70 tomów.

Za redakcję naukową odpowiadają prof. Marek Chmaj oraz prof. Teresa Gardocka.

Dowiedz się więcej o cyklu

Zobacz inne aktualności