Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Instytut Prawa

Instytut został powołany z dniem 1 października 2019 r. Jednostka koordynuje działalność naukową środowiska prawniczego Uniwersytetu SWPS. Wykonuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych.

instytut prawa Uniwersytet SWPS

Działalność Instytutu

Instytut Prawa koordynuje działalność naukową i integrację środowiska prawniczego uczelni, w skład którego wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z trzech wydziałów Uniwersytetu SWPS prowadzących studia prawnicze: Wydziału Prawa w Warszawie, Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu oraz Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu. Odpowiada również za rozdział środków na działalność naukową w zakresie nauk prawnych i monitoruje ich wykorzystanie.

Cele długookresowe

Zadania, które stoją przed pracownikami Instytutu, to przede wszystkim:

 • zwiększenie liczby krajowych grantów pozyskiwanych przez prawników i sięgnięcie po granty europejskie w zespołach interdyscyplinarnych, skłdających się przede wszystkim z psychologów, socjologów i badaczy z zakresu nauk o polityce,
 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu publikacji zagranicznych w kolejnym okresie ewaluacji,
 • nawiązanie współpracy badawczej z ośrodkami zagranicznymi prowadzącymi badania nad prawami człowieka, prawem medycznym i prawem europejskim.

Prawnicze seminaria doktorskie

Instytut prowadzi program dydaktyczny dla osób przygotowujących dysertacje doktorskie – Prawnicze Seminarium Doktorskie. Kierownikiem programu jest dyrektor Instytutu. Od strony organizacyjnej seminariami doktorskimi zajmuje się Dorota Hapon.
Zobacz opis programu i zasady rekrutacji na prawnicze seminaria doktorskie

Zastępcy dyrektora

Jagiełło, Dariusz zastępca dyrektora Instytutu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Dariusz Jagiełło
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Dariusz Jagiełłoprawnik, radca prawny, specjalizuje się w prawie karnym, kryminalistyce i kryminologii
Daniel, Paweł zastępca dyrektora Instytutu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paweł Daniel
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Instytut
Instytut Prawa
Stanowisko
profesor uczelni
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paweł Danielprawnik, specjalista prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego
Sierpowska, Iwona zastępczyni dyrektora Instytutu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Iwona Sierpowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Iwona Sierpowskaprawnik, radca prawny; specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie socjalnym i problematyce pomocy społecznej

Pracownicy
Instytutu

Pracownicy Instytutu to wybitne osobistości polskiego prawa, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, naukowcy i praktycy: sędziowie Sądu Najwyższego, radcowie prawni i adwokaci, analitycy ds. bezpieczeństwa międzynarodowego – eksperci znani w kraju i za granicą.

 

 • Asłanowicz, Marcin
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Adwokat, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Marcin Asłanowicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Asłanowiczprawnik, specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego
 • Bidziński, Mariusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Mariusz Bidziński
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Radca prawny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz Bidzińskiradca prawny, partner w kancelarii radcowskiej „Chmaj i Wspólnicy”
 • Bodnar, Adam
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Adam Bodnar
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnarprawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji
 • Chmaj, Marek
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Marek Chmaj
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, politolog, radca prawny
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Marek Chmajprawnik, politolog, specjalista prawa konstytucyjnego i administracyjnego, partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy
 • Cyuńczyk, Filip
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Filip Cyuńczyk
  Miasto
  warszawa
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  prawnik, socjolog prawa, historyk prawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Filip Cyuńczykprawnik, socjolog prawa, historyk prawa
 • Daniel, Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Paweł Daniel
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paweł Danielprawnik, specjalista prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego
 • Dawidziuk, Ewa
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  prawniczka
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Ewa Dawidziuk
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Prawa w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne-wykonawcze
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Ewa Dawidziukprawniczka, specjalistka z zakresu prawa karnego wykonawczego i praw osób pozbawionych wolności w różnego rodzaju miejscach izolacji
 • Gardocka, Teresa
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Teresa Gardocka
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockaspecjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego
 • Gardocki, Lech
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Lech Gardocki
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Karnego"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Lech Gardockiprawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998-2010
 • Hyżorek, Aleksander
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  prawnik
  Biogram
  Tak
  Imię i nazwisko
  Aleksander Hyżorek
  Tytuł
  mgr
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. organizacyjnych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"opiekun student\u00f3w I roku","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Aleksander Hyżorekprawnik, nauczyciel akademicki
 • Izdebski, Hubert
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Hubert Izdebski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny, adwokat
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Hubert Izdebskiwszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat
 • Jagiełło, Dariusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Dariusz Jagiełło
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Dariusz Jagiełłoprawnik, radca prawny, specjalizuje się w prawie karnym, kryminalistyce i kryminologii
 • Jóźwiak, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Piotr Jóźwiak
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Piotr Jóźwiakprawnik, zajmuje się prawem sportowym i prawem karnym
 • Kuna, Dominika
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Dominika Kuna
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Prawniczka
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
  Miasto
  warszawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Dominika Kunaprawniczka
 • Kursa, Sławomir
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Sławomir Kursa
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  prawnik, radca prawny
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sławomir Kursaprawnik, radca prawny
 • Kuźnicki, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawnik
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Piotr Kuźnicki
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Piotr Kuźnickiadwokat w Polsce oraz w Nowym Jorku, specjalista z zakresu polskiego i amerykańskiego prawa spółek
 • Lewandowicz-Machnikowska, Monika
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Monika Lewandowicz-Machnikowska
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa"}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Monika Lewandowicz-Machnikowskaprawnik, zajmuje się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz polityką społeczną
 • Lewandowski, Tomasz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Tomasz Lewandowski
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-miedzynarodowe-publiczne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Tomasz Lewandowskidoktor nauk prawnych
 • Malicka-Ochtera, Anna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Malicka-Ochtera
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Adwokat
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Anna Malicka-Ochteraadwokat, specjalizuje się w prawie karnym w aspekcie procesowym i materialnym
 • Mazur, Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Paweł Mazur
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Paweł Mazur 
 • Piaskowska, Olga
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Olga Piaskowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, adwokat
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja na uczelni
  Rzecznik Akademicki Uniwersytetu SWPS
  Obszar zainteresowania
  prawo-cywilne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Olga Piaskowskaprawnik, adwokat
 • Piechowiak, Marek
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Marek Piechowiak
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, filozof
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Publicznego i Teorii Prawa"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja na uczelni
  profesor
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Marek Piechowiakprawnik i filozof, specjalizuje się w filozofii prawa i ochronie praw człowieka
 • Piesiewicz, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Piotr Piesiewicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, adwokat
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Nauczania Prawa","Nazwa odmieniona":"Centrum Nauczania Prawa"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-wlasnosci-intelektualnej
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof, Uniwersytetu SWPS Piotr Piesiewiczprawnik, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej
 • Radajewski, Mateusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Mateusz Radajewski
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa\u00a0","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-konstytucyjne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Mateusz Radajewskiprawnik
 • Rycerski, Adrian
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Adrian Rycerski
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  prawnik
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Adrian Rycerskiprawnik, specjalista w zakresie prawa rynku finansowego UE
 • Sierpowska, Iwona
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Iwona Sierpowska
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Iwona Sierpowskaprawnik, radca prawny; specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie socjalnym i problematyce pomocy społecznej
 • Sitek, Bronisław
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Bronisław Sitek
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Radca prawny
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Bronisław Sitekradca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Skorupka, Agnieszka
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Agnieszka Skorupka
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Adwokat
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  prawo-cywilne
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Agnieszka Skorupkaadwokat
 • Skwirowska, Justyna
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawniczka
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Justyna Skwirowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego"}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Justyna Skwirowska 
 • Szlęzak, Andrzej
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Andrzej Szlęzak
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny, adwokat
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Prywatnego"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-spolek-handlowych
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Szlęzakradca prawny, adwokat, starszy partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
 • Wybrańczyk, Daniela
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Imię i nazwisko
  Daniela Wybrańczyk
  Miasto
  warszawa
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Radca prawny, mediator, ekspert ds. legislacji, specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego
  Tytuł
  dr
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Obszar zainteresowania
  prawo
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Daniela WybrańczykRadca prawny, mediator, ekspert ds. legislacji, specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego
 • Wysocka, Izabela
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawniczka
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Izabela Wysocka
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Izabela Wysockaprawniczka
 • Zajęcki, Maurycy
  Specjalizacja
  Prawnik, specjalizuje się w teorii, filozofii i historii prawa
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Maurycy Zajęcki
  Miasto
  poznan
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na uczelni
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Maurycy Zajęckiprawnik, specjalizuje się w teorii, filozofii i historii prawa

Organem decyzyjnym Instytutu Prawa jest Rada Naukowa w składzie:

 • dr hab. Teresa Gardocka,
  prof. Uniwersytetu SWPS
  – dyrektorka Instytutu Prawa, przewodnicząca
 • dr hab. Paweł Daniel,
  prof. Uniwersytetu SWPS
  – zastępca dyrektorki
 • dr hab. Dariusz Jagiełło,
  prof. Uniwersytetu SWPS
  – zastępca dyrektorki
 • dr hab. Iwona Sierpowska,
  prof. Uniwersytetu SWPS
  – zastępczyni dyrektorki
 • prof. dr hab. Marek Chmaj
 • prof. dr hab. Lech Gardocki
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Marek Piechowiak
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • dr hab. Marcin Asłanowicz,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mariusz Bidziński,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Bodnar,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Sławomir Kursa,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Olga Piaskowska,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Szlęzak,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Maurycy Zajęcki,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Piesiewicz,
  prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski
 • dr Filip Cyuńczyk
 • dr Ewa Dawidziuk
 • dr Piotr Kuźnicki
 • dr Paweł Mazur
 • dr Mateusz Radajewski
 • dr Adrian Rycerski
 • dr Agnieszka Skorupka
 • dr Katarzyna Zoń

Aktualności

Nagrody i wyróżnienia25-06-2024

Stypendia Ministra Nauki dla badaczy i badaczek z USWPS

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia17-06-2024

Uniwersytet SWPS awansuje w Times Higher Education Impact Rankings

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia20-05-2024

Profesor Marcin Asłanowicz w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania16-05-2024

Państwo prawa – wyzwanie współczesności. Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości RP Adamem Bodnarem

Czytaj więcej
Konferencje10-05-2024

14. Międzynarodowa Konferencja Polsko-Hiszpańska

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia10-04-2024

Doktor Ewa Dawidziuk w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Czytaj więcej
Aktualności18-12-2023

Profesor Marcin Asłanowicz dziekanem Wydziału Prawa w Warszawie

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia14-12-2023

Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie prof. Adam Bodnar nowym Ministrem Sprawiedliwości

Czytaj więcej
Konferencje12-12-2023

Konferencja Konstytucyjna: Restytucja praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia8-11-2023

Profesor Bronisław Sitek przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia5-10-2023

USWPS w czołówce polskich uczelni według World University Rankings

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze13-09-2023

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 149, 152, 153”

Czytaj więcej
Dydaktyka6-07-2023

Promocja marki i produktu w Internecie bez tajemnic: content marketing na Uniwersytecie SWPS

Czytaj więcej
Aktualności4-07-2023

Uniwersytet SWPS w sojuszu European Reform University Alliance

Czytaj więcej

Działalność
naukowa

Obszary naukowo-badawcze

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie różnych dziedzin prawa, w szczególności:

 • prawa konstytucyjnego, pod kierownictwem prof. Marka Chmaja
 • prawa samorządowego, pod kierownictwem prof. Huberta Izdebskiego
 • prawa karnego, pod kierownictwem prof. Lecha Gardockiego
 • prawa medycznego, pod kierownictwem dr hab. Teresy Gardockiej
 • postępowania karnego i kryminalistyki, pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Jagiełły
 • prawa o żywności i prawa do żywności, z udziałem eksperta zewnętrznego dr. Michała Rudego
 • prawa nowych technologii, pod kierownictwem dr. hab. Jakuba Szczerbowskiego

W Instytucie prowadzone są również badania prawnoporównawcze dotyczące różnych dziedzin prawa, pod kierownictwem prof. Bronisława Sitka.

Współpraca badawcza

Instytut współpracuje z Naczelną Izbą Lekarską (w zakresie prawa medycznego) oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (w zakresie praw człowieka).

Projekty naukowe

LAWtrain:
An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers

Czytaj więcej

Projekt ma na celu zapewnienie prawnikom z sześciu państw członkowskich (Włoch, Francji, Niemiec, Polski, Słowenii i Hiszpanii), ponadnarodowych, zorientowanych na praktykę, szkoleń interaktywnych i wielojęzycznych dotyczących instrumentów prawnych UE w zakresie międzynarodowej jurysdykcji, jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Kierownikiem projektu jest dr Katarzyna Antolak-Szymanski, kierownik Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna na Uniwersytecie SWPS.

LAWtrain: An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers

Otwarcie i wykonanie testamentu w prawie justyniańskim

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Instytut Prawa i finansowany przez Instytut Prawa.

Otwarcie i wykonanie testamentu w prawie justyniańskim

Platona koncepcja sprawiedliwości
w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowieka

Czytaj więcej

Projekt, choć dotyczy Platona, jest ściśle powiązany z jednym z podstawowych problemów współczesnej cywilizacji – czy prawa człowieka, za których źródło uważana jest godność, są powszechne i przysługują człowiekowi niezależnie od miejsca i czasu. Jeśli tak jest, to i największy filozof starożytności powinien mieć w tej sprawie coś do powiedzenia.

Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowieka

Ustawa 2.0
Założenia systemu szkolnictwa wyższego

Czytaj więcej

Prawo o szkolnictwie wyższym wymagało zmiany. Dotychczasowy stan prawny oparty był na założeniach, które utrwalały rzeczywistość. Potrzebne były założenia, które tę rzeczywistość zmienią, pozwolą uczelniom wyższym stosować nowe rozwiązania, nadadzą dynamikę życiu akademickiemu. Gra idzie o nową jakość studiów, nowoczesne zarządzanie i finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, o nową jakość i zadania kadry akademickiej. Zespół prof. Huberta Izdebskiego z Wydziału Prawa opracował założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego

Zaskarżalność uzasadnień orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jako realizacja prawa do sądu

Czytaj więcej

Projekt nr PN/01/0271/2022, konkurs „Perły Nauki”

Zaskarżalność uzasadnień orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jako realizacja prawa do sądu

Zgoda
jako zdarzenie prawa pracy

Czytaj więcej

Określenie „zdarzenie prawne” lub inaczej „fakt prawny”, to termin prawniczy, który umożliwia analizę stosunków społecznych regulowanych przez prawo. Jednym z nieopisanych dotychczas typów zdarzeń prawnych są „zgody” udzielane sobie nawzajem przez strony stosunku pracy oraz inne podmioty będące podmiotami prawa pracy. Wydaje się, że pojęcie zgody kryje różne, co do charakteru prawnego, zdarzenia. Nad wyselekcjonowaniem istniejących przypadków zgody oraz ustaleniem prawnego charakteru poszczególnych przypadków „zgód” pracuje zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Moniki Lewandowicz-Machnikowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS.

Zgoda jako zdarzenie prawa pracy

Publikacje
naukowe

Instytut Prawa organizuje i koordynuje przedsięwzięcia publikacyjne. Ostatnio ukazały się 3 tomy rozpoczętej w roku 2019 serii „Komentarze do Konstytucji RP” (2 autorstwa prof. Marka Chmaja i 1 autorstwa prof. Huberta Izdebskiego). Kolejne tomy są w przygotowaniu.

Zobacz publikacje naszych pracowników

Postępowania
awansowe

Na mocy § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Instytut wykonuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych, które do 30 września 2019 r. przypisane były do Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia na drodze do uzyskania stopnia doktora zapraszamy na prawnicze seminaria doktorskie.

Zobacz program seminariów

Postępowanie doktorskie i habilitacyjne
Nowy tryb

Wszystkie postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego rozpoczęte po 1 października 2019 r. prowadzone są na zasadach określonych w przepisach z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w regulaminie zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu SWPS.

W nowych postępowaniach – oprócz tradycyjnej formy – rozprawa doktorska może mieć również postać maszynopisu książki, książki wydanej, spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych lub też spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych (z listy ministerialnej). Za zgodą Rady Instytutu rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Regulaminy i akty prawne

Postępowanie doktorskie i habilitacyjne
Stary tryb

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych (akty prawne poniżej). Jeżeli wyżej wymienione postępowania o nadanie stopnia doktora nie zakończą się do 31 grudnia 2021 r., zostaną umorzone.

Ustawy i rozporządzenia

Postępowania doktorskie w toku

Informacje o obronach doktorskich wraz z aktualnymi terminami i adresami internetowymi przygotowanymi na potrzeby przeprowadzenia publicznych obron można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu SWPS.

 • mgr Monika Antonowicz

 • mgr Carola Bader

  pobierz streszczenie i recenzję pracy doktorskiej 🡒
 • mgr Laura Bil

 • mgr Marta Bojaruniec

 • mgr Kamil Buliński

 • mgr Hoa Dessoulavy-Śliwińska

 • mgr Maximilian Farnung

 • mgr Naod Ghiorgis

 • mgr Tomasz Piotr Gorczycki-Smyk

 • mgr Barbara Głowiak

 • mgr Paweł Janicki

 • mgr Maria Jasińska

 • mgr Mariusz Kaszowicz

 • mgr Paulina Kosior

 • mgr Urszula Kozyrska

 • mgr Magdalena Krajewska

 • mgr Wojciech Łukasik

 • mgr Jennifer Maaß

 • mgr Dariusz Piotrowicz

 • lek. Karolina Pyziak-Kowalska

 • mgr Dominika Stasiak

 • mgr Dorota Strus

 • mgr Mateusz Szabliński

 • mgr Emilia Twarowska-Antczak

 • lek. Grzegorz Marek Wrona

 • mgr Artur Wróblewski

 • mgr Anna Zagórska

Wypromowani doktorzy

Postępowania habilitacyjne w toku

 • dr Katarzyna Antolak-Szymański
 • dr Andrzej Dana
 • dr Piotr Jóźwiak

Zakończone postępowania habilitacyjne