logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO marek piechowiak

prof. dr hab.

Marek Piechowiak

kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Instytut Prawa
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 

Profil naukowy

Prawnik i filozof, specjalista w zakresie filozofii prawa i ochronie praw człowieka. Pracował w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, pełnił także funkcję kierownika Centrum Naukowej Informacji i Dokumentacji o Prawach Człowieka. Był pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka po utworzeniu tego urzędu.

Odbył staże naukowe i kursy specjalistyczne, m. in. w: Holenderskim Instytucie Zaawansowanych Badań w Humanistyce i Naukach Społecznych (NIAS), Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i Holenderskim Instytucie Praw Człowieka (SIM), Międzynarodowym Instytucie Praw Człowieka w Strasburgu i w Dyrektoriacie Praw Człowieka Rady Europy.

Jest autorem ponad 120 prac naukowych (w tym artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach) dotyczących osobistych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych praw człowieka.

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu teorii i filozofii prawa oraz logiki prawniczej.Powiązane materiały na stronie uczelni