logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Paweł Daniel
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa
Instytut Prawa,
BIO Pawel Daniel

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Paweł Daniel

Instytut Prawa
zastępca dyrektora
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
profesor uczelni w Katedrze Prawa Publicznego

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, specjalista prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Zainteresowania naukowe koncentrują się na sprawach związanych z efektywnością kontroli administracji oraz wpływu działań administracji na sferę praw jednostki. Od początku swoje kariery naukowej związany z sądownictem administracyjnym.

Autor wielu publikacji, do najważniejszych z których należą: „Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym” (2013), „Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym” (2016) oraz wsółautorstwo monografii „Wykonanie wyroku sądu administracyjnego” (2017), Laureat nagrody „Dziennika Gazety Prawnej „Złote Skrzydła” dla najlepszego autora publikacji naukowych do 35 roku życia.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego oraz prawa publicznego gospodarczego.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni