Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
LAWtrain: An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers
finansowany ze środków europejskich
naukowo-badawczy
zakończony

LAWtrain:An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers

Katarzyna Antolak-Szymanski
kierownik projektu
dr
Katarzyna Antolak-Szymanski

mediator, radca prawny

zobacz biogram
wartość projektu: 757 760 PLN (175 476 EUR)
budżet Uniwersytetu SWPS: 122 685 PLN (28 410 EUR)
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: nauki prawne
jednostka: Instytut Prawa
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2019 2020 2021

Projekt naukowy

LAWtrain

An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers

 

 

 

Partnerlogo swps white
757 760 PLN / 175 476 EURWartość projektu122 685 PLN / 28 410 EURBudżet Uniwersytetu SWPS
Jednostka finansującakomisja europejska

Okres realizacji projektu:  2019 –  2021

 

Projekt ma na celu zapewnienie prawnikom z sześciu państw członkowskich (Włoch, Francji, Niemiec, Polski, Słowenii i Hiszpanii), ponadnarodowych, zorientowanych na praktykę, szkoleń interaktywnych i wielojęzycznych dotyczących instrumentów prawnych UE w zakresie międzynarodowej jurysdykcji, jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Kierownikiem projektu jest dr Katarzyna Antolak-Szymanski, kierownik Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna na Uniwersytecie SWPS.

Opis projektu

Szkolenia będą oferowane w każdym państwie członkowskim zaangażowanym w projekt poprzez nauczanie przez zespoły akademickie i praktyków, łączących wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Raporcie Komisji Europejskiej w sprawie szkolnictwa sądowego z 2016 r. Szkolenie będzie oferowane nie tylko w języku ojczystym prawników, ale także w języku angielskim, aby zachęcić uczestników zagranicznych i zapewnić wymianę trenerów. Ponadto, aby ułatwić praktykom samodzielne uczenie się i poprawę umiejętności językowych, materiał szkoleniowy zostanie zebrany w specjalnej księdze, sporządzonej w języku angielskim, bezpłatnie dostępnej jako e-book. Podręcznik zostanie również rozpowszechniony, wśród członków, przez stowarzyszenia prawników zaangażowane w projekt.

Na podstawie innowacyjnych doświadczeń zdobytych w ramach ECPL 1 projekt ma na celu uzupełnienie poprzednich doświadczeń w następujący sposób:

 • przeprowadzenie szkoleń dla prawników w sześciu krajach w oparciu o dobrze wyważone podejście teoretyczne i praktyczne
 • przeprowadzenie szkoleń nie tylko w języku ojczystym szkolonych prawników, ale również w języku angielskim
 • zapewnienie nieodpłatnych szkoleń jako głównego bodźca dla prawników

Innowacyjne funkcje projektu to:

 • korzystna interakcja pomiędzy 6 państwami członkowskimi powiązanymi geograficznie
 • uwaga zwrócona na uczestnictwo i wymianę trenerów
 • umożliwienie samodoskonalenia poprzez praktyczny podręcznik wynikający z wiedzy zdobytej podczas prowadzenia seminariów szkoleniowych

Partnerstwo zawiązane w ramach projektu pomiędzy uniwersytetami i stowarzyszeniami prawnymi sześciu różnych państw członkowskich umożliwia bezpłatne szkolenia dla prawników oraz daje im instrumenty do samokształcenia. Moduły szkoleniowe koncentrują się na kluczowych tematach w zakresie jurysdykcji z rozporządzenia nr 1215/2012 (Bruksela I), a także rozporządzenia nr 2201/2003 (Bruksela II). Oprócz seminariów szkoleniowych zorientowanych na praktykę, aby ułatwić proces samokształcenia, konsorcjum stworzy innowacyjny zestaw filmów instruktażowych PowToon w siedmiu oficjalnych językach UE na tematy objęte szkoleniem. W tym samym czasie uczestnicy otrzymają opracowaną w ramach grantu książkę – studium przypadków, sporządzoną w języku angielskim, dostępną bezpłatnie jako e-book na tej stronie internetowej projektu.

Antolak-Szymanski, Katarzyna kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Antolak-Szymanski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Mediator, radca prawny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":"Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Antolak-Szymanskimediator, radca prawny

 

Zespół badawczy

Współpracownicy

mgr Paulina Tomaszewska

Wnioski z projektu

Potencjał społeczny

Współpraca Wydziału Prawa z czołowymi wydziałami prawa w Europie oraz z europejskimi organizacjami prawników, rozwój współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie.

Potencjał gospodarczy

Współpraca z praktykami (prawnikami) z różnych państw Europy i ich organizacjami.

Rezultaty projektu

Konsorcjum

 • Università di Torino
 • Aix-Marseille Université
 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universität Passau
 • Univerza v Mariboru
 • Uniwersytet SWPS

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]