Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
LAWtrain: An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers
finansowany ze środków europejskich
naukowo-badawczy
zakończony

LAWtrain:An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers

Katarzyna Antolak-Szymanski
kierownik projektu
dr
Katarzyna Antolak-Szymanski

mediator, radca prawny

zobacz biogram
wartość projektu: 757 760 PLN (175 476 EUR)
budżet Uniwersytetu SWPS: 122 685 PLN (28 410 EUR)
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: nauki prawne
jednostka: Instytut Prawa
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2019 2020 2021

Projekt naukowy

LAWtrain

An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawyers

 

 

 

Partnerlogo swps white
757 760 PLN / 175 476 EURWartość projektu122 685 PLN / 28 410 EURBudżet Uniwersytetu SWPS
Jednostka finansującakomisja europejska

Okres realizacji projektu:  2019 –  2021

 

Projekt ma na celu zapewnienie prawnikom z sześciu państw członkowskich (Włoch, Francji, Niemiec, Polski, Słowenii i Hiszpanii), ponadnarodowych, zorientowanych na praktykę, szkoleń interaktywnych i wielojęzycznych dotyczących instrumentów prawnych UE w zakresie międzynarodowej jurysdykcji, jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Kierownikiem projektu jest dr Katarzyna Antolak-Szymanski, kierownik Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna na Uniwersytecie SWPS.

Opis projektu

Szkolenia będą oferowane w każdym państwie członkowskim zaangażowanym w projekt poprzez nauczanie przez zespoły akademickie i praktyków, łączących wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Raporcie Komisji Europejskiej w sprawie szkolnictwa sądowego z 2016 r. Szkolenie będzie oferowane nie tylko w języku ojczystym prawników, ale także w języku angielskim, aby zachęcić uczestników zagranicznych i zapewnić wymianę trenerów. Ponadto, aby ułatwić praktykom samodzielne uczenie się i poprawę umiejętności językowych, materiał szkoleniowy zostanie zebrany w specjalnej księdze, sporządzonej w języku angielskim, bezpłatnie dostępnej jako e-book. Podręcznik zostanie również rozpowszechniony, wśród członków, przez stowarzyszenia prawników zaangażowane w projekt.

Na podstawie innowacyjnych doświadczeń zdobytych w ramach ECPL 1 projekt ma na celu uzupełnienie poprzednich doświadczeń w następujący sposób:

 • przeprowadzenie szkoleń dla prawników w sześciu krajach w oparciu o dobrze wyważone podejście teoretyczne i praktyczne
 • przeprowadzenie szkoleń nie tylko w języku ojczystym szkolonych prawników, ale również w języku angielskim
 • zapewnienie nieodpłatnych szkoleń jako głównego bodźca dla prawników

Innowacyjne funkcje projektu to:

 • korzystna interakcja pomiędzy 6 państwami członkowskimi powiązanymi geograficznie
 • uwaga zwrócona na uczestnictwo i wymianę trenerów
 • umożliwienie samodoskonalenia poprzez praktyczny podręcznik wynikający z wiedzy zdobytej podczas prowadzenia seminariów szkoleniowych

Partnerstwo zawiązane w ramach projektu pomiędzy uniwersytetami i stowarzyszeniami prawnymi sześciu różnych państw członkowskich umożliwia bezpłatne szkolenia dla prawników oraz daje im instrumenty do samokształcenia. Moduły szkoleniowe koncentrują się na kluczowych tematach w zakresie jurysdykcji z rozporządzenia nr 1215/2012 (Bruksela I), a także rozporządzenia nr 2201/2003 (Bruksela II). Oprócz seminariów szkoleniowych zorientowanych na praktykę, aby ułatwić proces samokształcenia, konsorcjum stworzy innowacyjny zestaw filmów instruktażowych PowToon w siedmiu oficjalnych językach UE na tematy objęte szkoleniem. W tym samym czasie uczestnicy otrzymają opracowaną w ramach grantu książkę – studium przypadków, sporządzoną w języku angielskim, dostępną bezpłatnie jako e-book na tej stronie internetowej projektu.

Antolak-Szymanski, Katarzyna kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Antolak-Szymanski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Mediator, radca prawny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna","Nazwa odmieniona":"Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Antolak-Szymanskimediator, radca prawny

 

Zespół badawczy

Współpracownicy

mgr Paulina Tomaszewska

Wnioski z projektu

Potencjał społeczny

Współpraca Wydziału Prawa z czołowymi wydziałami prawa w Europie oraz z europejskimi organizacjami prawników, rozwój współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie.

Potencjał gospodarczy

Współpraca z praktykami (prawnikami) z różnych państw Europy i ich organizacjami.

Rezultaty projektu

Konsorcjum

 • Università di Torino
 • Aix-Marseille Université
 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universität Passau
 • Univerza v Mariboru
 • Uniwersytet SWPS