logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Katarzyna Antolak-Szymanski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna
BIO Katarzyna Antolak

dr

Katarzyna Antolak-Szymanski

Wydział Prawa w Warszawie
kierownik Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna
adiunkt w Zakładzie Studencka Poradnia Prawna

Dla mediów

Profil naukowy

Mediator, radca prawny. Jej główne obszary badań obejmują alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) i prawo pracy. Przeprowadzała analizy porównawcze dotyczące mediacji sądowej w Stanach Zjednoczonych, pracując przy ewaluacji programów mediacji sądowych w USA, jak również w zakresie dopuszczalności obligatoryjnych form mediacji w ramach wybranych ustawodawstw. Zajmuje się też popularyzacją mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów przez jednostki i społeczeństwa. Inicjatorka cyklicznych konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji na Uniwersytecie SWPS.

Pełni funkcję starszego asystenta w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu mediacji oraz prawa pracy.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Jest kierownikiem Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna, w ramach którego prowadzi sekcję Prawa Pracy.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Mediacje
  • Prawo pracy
  • Sprawy cywilne
  • Rozwiązywanie konfliktów

Materiały Audio

Czy kobiety w Polsce są świadome swoich praw?

Pobierz plik MP3 (497 KB)

Jaka grupa kobiet ma największe problemy z egzekwowaniem swoich praw?

Pobierz plik MP3 (1,21 MB)

 

Jakich spraw zakładanych przez kobiety jest najwięcej?

Pobierz plik MP3 (630 KB)

W jaki sposób prawo chroni kobiety doświadczające mobbingu w miejscu pracy?

Pobierz plik MP3 (1,79 MB)