Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Antolak

 

 

 

Dla mediów

Profil naukowy

Mediator, radca prawny. Jej główne obszary badań obejmują alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) i prawo pracy. Przeprowadzała analizy porównawcze dotyczące mediacji sądowej w Stanach Zjednoczonych, pracując przy ewaluacji programów mediacji sądowych w USA, jak również w zakresie dopuszczalności obligatoryjnych form mediacji w ramach wybranych ustawodawstw. Zajmuje się też popularyzacją mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów przez jednostki i społeczeństwa. Inicjatorka cyklicznych konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji na Uniwersytecie SWPS.

Pełni funkcję starszego asystenta w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu mediacji oraz prawa pracy.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Jest kierowniczką Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna, w ramach którego prowadzi sekcję prawa pracy.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Mediacje
  • prawo pracy

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały audio

Czy kobiety w Polsce są świadome swoich praw?

Pobierz plik MP3 (497 KB)

Jaka grupa kobiet ma największe problemy z egzekwowaniem swoich praw?

Pobierz plik MP3 (1,21 MB)

 

Jakich spraw zakładanych przez kobiety jest najwięcej?

Pobierz plik MP3 (630 KB)

W jaki sposób prawo chroni kobiety doświadczające mobbingu w miejscu pracy?

Pobierz plik MP3 (1,79 MB)