Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Adrian Rycerski

dr

Adrian Rycerski

Instytut Prawa
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Zakład Prawa Prywatnego

Dla mediów:

Profil naukowy

Doktor nauk prawnych, adwokat, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015).

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym współautor komentarza do Ustawy o obligacjach (2022 r.), Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2022 r.) oraz komentarza do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2019 r.). Specjalizuje się w obowiązkach informacyjnych emitentów (MAR), obrocie instrumentami finansowymi (MiFID II), obrocie kryptoaktywami (MiCAR), prawie bankowym, usługach płatniczych (PSD2-3/PSR) oraz AML/CFT.

Publikował m.in. w „Capital Markets Law Journal” (artykuł pt. „Do we really need a ‘perfectly reasonable investor’ within MAR?”). Do znaczących publikacji jego autorstwa zalicza się również monografia „Test racjonalnego inwestora w unijnym prawie rynku kapitałowego” wydana nakładem C.H. Beck w 2022 r.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa handlowego, prawa cywilnego (zobowiązania – część szczegółowa), planowania i strategii, a także researchu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Obowiązki informacyjne emitentów
  • Obrót instrumentami finansowymi
  • Usługi na rynku kryptoaktywów
  • AML/CFT
  • Prawo bankowe
  • Usługi płatnicze

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni