logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Filip Cyuńczyk
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
czarne

dr

Filip Cyuńczyk

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Dla mediów:

Profil naukowy

Prawnik, socjolog prawa, historyk prawa. Doktorat uzyskał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest absolwentem Międzynarodowego Instytutu Socjologii Prawa w Oñati (International Institute for the Sociology of Law) w Kraju Basków. Naukowo zajmuje się socjologią prawa, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad konstytucjonalizmem, relacjami między prawem i tożsamością grupy, prawną polityką rozwiązywania konfliktów, prawną regulacją społecznych pamięci zbiorowych i studiami nad edukacją prawniczą.

Wykładowca wizytujący w Riga Graduate School of Law (constitutional law, research methods) i OSCE Border Managment Staff College jako International Trainer in Human Rights and Conflict Policies. Badacz Stowarzyszony w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej „CLEST” na Uniwersytecie Wrocławskim. Brał udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej „CLEST” UWr.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z etyki prawniczej i wartości uniwersalnych w prawie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • konstytucjonalizm
  • prawna regulacja pamięci
  • edukacja prawnicza w Polsce
  • prawna regulacja tożsamości zbiorowych

Informacje prasowe