Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Lech Gardocki

prof. dr hab.

Lech Gardocki

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
kierownik Katedry Prawa Karnego


Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, wybitny specjalista w zakresie prawa karnego. Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1996–2011, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998–2010.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego, w tym książki, artykuły, opracowania w pracach zbiorowych, komentarze do orzeczeń Sądu Najwyższego. Do najważniejszych należą: „Zarys prawa karnego międzynarodowego” (1985), „Zagadnienia teorii kryminalizacji” (1990), „Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą” (1997), „Naprawdę jesteśmy trzecią władzą” (2008), „Prawo karne” (podręcznik, 22 wydania, ostatnie 2021).

Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Legią Honorową.

W roku 2014 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo karne

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelniPowiązane materiały na stronie uczelni