logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
dr
Łukasz Majewski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
czarne

dr

Łukasz Majewski

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Dla mediów:

Profil naukowy

Prawnik, naukowo zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, prawem karnym materialnym i procesowym oraz historią prawa.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego, prawa i postępowania karnego oraz genezy instytucji prawnych.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • konflikty zbrojne
  • prawo karne
  • postępowanie karne
  • postępowanie dyscyplinarne

Informacje prasowe