Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego i Arbitrażu

Wydział Prawa w Warszawie

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego i Arbitrażu utworzone zostało w roku akademickim 2021/2022. Działalność Koła skupia się przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu umiejętności praktycznych z zakresu postępowania cywilnego i postępowania przed sądem polubownym. Opiekunem Koła Naukowego Postępowania Cywilnego i Arbitrażu jest dr hab. Marcin Asłanowicz, prof. Uniwersytetu SWPS.

Młotek sędziowski

Nasza działalność

Koło Naukowe w swojej działalności skupia się przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy i umiejętności z postępowania cywilnego i arbitrażowego. Spotkania mają charakter merytoryczny, podczas których członkowie i członkinie Koła dyskutują na tematy związane z tematyką organizacji. Ponadto w swojej działalności organizacja wspiera studentów i studentki USWPS w poznawaniu metod wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz integruje środowisko studenckie.

Dotychczasowa działalność

Podczas spotkań Koła skupiamy się na poszerzaniu wiedzy merytorycznej w zakresie wymienionych dziedzin prawa oraz organizujemy praktyczne ćwiczenia mające na celu wykorzystanie wiedzy w zawodzie prawnika. Wykorzystujemy różne techniki nauki jak np. symulacje rozpraw czy spotkania z praktykami.

Plany

Naszym motto jest „Dowiedz się tego czego nie przeczytasz w książkach”. Korzystając z wiedzy i praktyki, a także wsparcia Opiekuna, Członkowie Koła zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne. Członkowie Koła wykazują duże zainteresowanie rozwojem naukowym, w szczególności realizacją projektów naukowych, a także współtworzeniem monografii studenckich.

Opiekun
naukowy

Asłanowicz, Marcin
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Adwokat, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Marcin Asłanowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
Instytut
Instytut Prawa
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Asłanowiczprawnik, specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego

Zarząd Koła

Natalia Tolak
Natalia Tolak
Przewodnicząca
Łukasz Serkowski
Łukasz Serkowski
I Zastępca przewodniczącej
Izabela Król
Izabela Król
II Zastępca przewodniczącej