Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Praw Człowieka

Wydział Prawa w Warszawie

Koło powstało w 2020 r. na Wydziale Prawa w Warszawie. Działalność koła koncentruje się na rozwoju naukowym uczestników oraz przedstawianiu kultury wolności i praw człowieka. Opiekunem naukowym koła jest dr Filip Cyuńczyk, zaś opiekunką pomocniczą jest mgr Dominika Kuna.

Nasza działalność

Dotychczasowa aktywność

  • sporządzanie treści dot. różnych aspektów praw człowieka i zamieszczanie ich w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)
  • przygotowywanie prezentacji nt. wybranych zagadnień podczas spotkań Koła, zwieńczone dyskusją wśród członków
  • organizacja spotkania nt. praw więźniarek w ujęciu historycznym z dr Hanną Machińską oraz Lidią Olejnik, byłą dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu

Planowane działania

  • sporządzanie treści dot. różnych aspektów praw człowieka i zamieszczanie ich w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)
  • organizacja webinarów
  • organizacja konferencji naukowych
  • organizacja zajęć warsztatowych dla członków Koła dot. między innymi metodologii sporządzania pism procesowych oraz artykułów naukowych

Zarząd Koła

Jakub Jaworski
Jakub Jaworski
przewodniczący
Oliwia Maciejewska
Oliwia Maciejewska
wiceprzewodnicząca
Antoni Pieregorólka
Antoni Pieregorólka
sekretarz
Maria Gonciarek
Maria Gonciarek
skarbniczka
Paulina Subda
Paulina Subda
członkini Zarządu