Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Gregorz Sedek

prof. dr hab.

Grzegorz Sędek

Instytut Psychologii
kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych ICACS 
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące ograniczeń poznawczych. Interesuje go wpływ starzenia się, psychopatologii oraz zaburzeń związanych z depresją i ADHD na ograniczenie zdolności poznawczych. Bada również rolę stereotypów i uprzedzeń w poznaniu społecznym wśród osób starszych.

Jako laureat programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej uzyskał subsydium profesorskie na prowadzenie badań, których efekty mogą przyczynić się do podwyższenia sprawności intelektualnej osób starszych. Kieruje ICACS (Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych), w ramach którego koordynuje wiele krajowych i międzynarodowymi projektów, w których wykorzystywane są metody psychofizjologiczne (np. fMRI, EEG, okulografia). Organizuje warsztaty, sympozja i konferencje.

Autor i współredaktor wielu książek, m.in. „Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu” (2010), „Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych” (2011), „Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia” (2013), a także publikacji w pismach polskich i zagranicznych, m.in. Cognition and Emotion, Journal of Experimental Psychology, European Psychologist.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminaria magisterskie oraz zajęcia z zakresu metodologii i planowania badań dla doktorantów.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia
  • psychologia poznawcza

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni