logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Gregorz Sedek

prof. dr hab.

Grzegorz Sędek

Prorektor ds. nauki 
Kierownik centrum badawczego ICACS (Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies) 
Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące ograniczeń poznawczych. W tym kontekście interesuje go zwłaszcza, jaki wpływ na ograniczenie zdolności poznawczych mają starzenie się i psychopatologia, a także zaburzenia związane z depresją i ADHD. Bada również rolę stereotypów i uprzedzeń w poznaniu społecznym wśród osób starszych.

Jako laureat programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej uzyskał subsydium profesorskie na prowadzenie badań, których efekty mogą przyczynić się do podwyższenia sprawności intelektualnej osób starszych. W ramach kierowanego przez siebie centrum badawczego ICACS koordynuje wiele krajowych i międzynarodowymi projektów, w których wykorzystywane są metody psychofizjologiczne (np. fMRI, EEG, okulografia). Organizuje warsztaty, sympozja i konferencje.

Autor i współredaktor wielu książek, w tym „Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu” (2010), „Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych” (2011), „Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia” (2013), a także publikacji w pismach polskich i zagranicznych, m.in. Cognition and Emotion, Journal of Experimental Psychology, European Psychologist.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminaria magisterskie oraz zajęcia z zakresu metodologii i planowania badań dla doktorantów.

Dla mediów

Obszary tematyczne zainteresowań eksperta

  • Psychologia poznawcza
  • Psychopatologia poznawcza
  • Starzenie się
  • Poznanie społeczne
  • Zaburzenia procesów edukacyjnych
  • Bezradność intelektualna
  • ADHD
  • Poznawcza i kliniczna neuronauka
  • Badania neurofizjologiczne: okulografia, EEG, fMRI
  • Statystyka

Informacje prasowe