logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Grzegorz Sędek
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
Instytut Psychologii ,
BIO Gregorz Sedek

prof. dr hab.

Grzegorz Sędek

Instytut Psychologii
kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych ICACS 
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące ograniczeń poznawczych. W tym kontekście interesuje go zwłaszcza, jaki wpływ na ograniczenie zdolności poznawczych mają starzenie się i psychopatologia, a także zaburzenia związane z depresją i ADHD. Bada również rolę stereotypów i uprzedzeń w poznaniu społecznym wśród osób starszych.

Jako laureat programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej uzyskał subsydium profesorskie na prowadzenie badań, których efekty mogą przyczynić się do podwyższenia sprawności intelektualnej osób starszych. W ramach kierowanego przez siebie centrum badawczego ICACS koordynuje wiele krajowych i międzynarodowymi projektów, w których wykorzystywane są metody psychofizjologiczne (np. fMRI, EEG, okulografia). Organizuje warsztaty, sympozja i konferencje.

Autor i współredaktor wielu książek, w tym „Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu” (2010), „Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych” (2011), „Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia” (2013), a także publikacji w pismach polskich i zagranicznych, m.in. Cognition and Emotion, Journal of Experimental Psychology, European Psychologist.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminaria magisterskie oraz zajęcia z zakresu metodologii i planowania badań dla doktorantów.

Dla mediów

Obszary tematyczne zainteresowań eksperta

  • Psychologia poznawcza
  • Psychopatologia poznawcza
  • Starzenie się
  • Poznanie społeczne
  • Zaburzenia procesów edukacyjnych
  • Bezradność intelektualna
  • ADHD
  • Poznawcza i kliniczna neuronauka
  • Badania neurofizjologiczne: okulografia, EEG, fMRI
  • Statystyka

Informacje prasowe