Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Publiczni wbrew woli. Wytwarzanie podmiotu w archiwach akcji „Hiacynt”
naukowo-badawczy
realizowany

Publiczni wbrew woli. Wytwarzanie podmiotu w archiwach akcji „Hiacynt”

Ewa Majewska
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ewa Majewska

kulturoznawczyni i filozofka

zobacz biogram
wartość projektu: 591 578 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025

Naukowczyni z Uniwersytetu SWPS podejmuje się zebrania rozproszonych archiwów dotyczących akcji „Hiacynt” i dokonania całościowej analizy zebranych materiałów.

Założenia projektu

W projekcie skupiono się na formowaniu podmiotowości mniejszościowej w heterogenicznych i zdezintegrowanych archiwach, na podmiotowości (zde)formowanej w procesie represyjnej, biopolitycznej interwencji państwowej, krytykowanej jako brutalnej i bronionej jako przykład opiekuńczego działania państwa prowadzonego przez państwo w celu ochrony rzekomo wrażliwych części populacji.

Numer projektu: 2021/43/B/HS2/00579

Akcja „Hiacynt” jest jedną z największych, a jednocześnie najmniej znanych operacji polskiej milicji i służb po 1945 r. Posiada wyjątkowo złożony charakter – można ją czytać jako biopolityczną formę zarządzania populacją, jako szereg represji, lecz także jako początek zorganizowanego ruchu oporu osób nieheteronormatywnych w Polsce. Ze względu na swoją wieloaspektowość, wymaga badania interdyscyplinarnego – obejmuje ono archiwalia państwowe i prywatne, teorie biopolityki, archiwum i oporu, elementy teorii queer i affect studies. Ma też wymiar ponadczasowy, ponieważ pozwala zastanowić się nad kwestią prywatności oraz nad tym, jakiej jej ochrony potrzebujemy dzisiaj.

Majewska, Ewa kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Specjalizacja
kulturoznawczyni i filozofka
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ewa Majewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
filozofia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Majewskakulturoznawczyni i filozofka

Metodologia

Głównym osiągnięciem naukowym tego projektu badawczego będzie kompleksowa rekonstrukcja rozproszonych i niejednorodnych archiwów akcji „Hiacynt” pod wspólnym mianownikiem formowania się podmiotowości mniejszościowej w konfrontacji z aparatem państwa w Polsce końca lat 80. wyłaniające się 40 lat później z rozproszonych dokumentów i relacji. Projekt ten buduje interdyscyplinarną metodologię badania rozproszonych, heterogenicznych archiwów. Rekonstruuje również wzorce represyjnych działań biopolitycznych państwa, pozwalających na dogłębne zbadanie zwykle odrębnie dyskutowanych aspektów współczesnego aparatu inwigilacji państwowej i rekonstruowanie podmiotowości ukształtowanej w traumatycznych warunkach.

Użyteczność wyników

Akcja „Hiacynt” nie ma żadnej ogólnej analizy naukowej, archiwa są rozproszone, a procedury sprawiedliwości są do tej pory przyblokowane. Niniejszy projekt oferuje takie podsumowanie, które zostanie opublikowane w formie artykułów i monografii, a także metodologię badania archiwum, która może być stosowana w innych badaniach archiwalnych o podobnej złożoności. Strona internetowa projektu i prezentacje konferencyjne pozwolą na dalsze rozpowszechnianie wyników projektu.