Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Ewa Majewska

 

 

 

Profil naukowy

Feministyczna teoretyczka kultury. Pracowała na UDK w Berlinie a także na Uniwersytetach: Warszawskim, Jagiellońskim, Szczecińskim oraz w Orebro w Szwecji. Uczestniczyła w projektach prowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w IWM w Wiedniu oraz w ICI Berlin.

Jest autorką książek: Feminist Antifascism. Counterpublics of the Common (Verso, 2021), Kontrpubliczności ludowe i feministyczne (2018), Tramwaj zwany uznaniem (2017), Sztuka jako pozór? (2013) oraz Feminizm jako filozofia społeczna (2009). Opublikowała także 50 artykułów i esejów, które ukazały się w antologiach i katalogach sztuki. Zajmuje się przede wszystkim teoriami archiwum, dialektyką słabych; feministyczną teorią krytyczną i antyfaszyzmem. Jest też współkuratorką wystawy prac Marioli Przyjemskiej w warszawskiej Zachęcie (2022–2023) oraz członkinią Komitetu Utopian Studies Association.

Wybrane publikacje:

  • Feminist Antifascism: Counterpublics of the Common, Verso: London and New York (2021).

  • Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna "Solidarność" i Czarne Protesty. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa (2018).

  • Counterpublics of the common. Feminist solidarity unchained, in: P. Kouba (et al, eds), Unchaining Solidarity: On Mutual Aid and Anarchism with Catherine Malabou, Rowman and Littlefield (2022).

  • Border Crossing. Landscapes of mestizaje, citizenship and translation, in: T. Waterman (et al, eds), Landscape Citizenships. Routlege, New York and London (2021).

  • A Bitter Victory? The Emergence of Anti-fascist Cultures, Institutions of the Common, and Weak Resistance in Poland', in: Third Text Journal, 3(33) (2019).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Teoria krytyczna
  • Poststrukturalizm
  • Feminizm
  • Kontrpubliczności

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni