Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Doskonałość Dydaktyczna Uczelni
strategiczno-rozwojowy
realizowany

Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

Ewa Gruszczyńska
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ewa Gruszczyńska

psycholożka, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem

zobacz biogram
wartość projektu: 280 043 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
dyscyplina:
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2022 2023

SWPS

Uniwersytet SWPS realizuje projekt „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020). Nasza uczelnia uzyskała wsparcie na jego realizację w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonałość dydaktyczna uczelni” (POWR.03.04.00-00-P023/21). Wysokość dofinansowania wynosi: 280 043,61 PLN. Projekt będzie realizowany od 01.11.2022 r. do 30.09.2023 r.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie i realizacja nowej polityki jakości efektów uczenia się: ich określania, rozumienia i weryfikowania w różnych obszarach zarządzania dydaktyką. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki dopasowaniu treści programowych, form i sposobów prowadzenia zajęć oraz sposobów oceniania studentów w odniesieniu do zakładanych efektów uczenia się. Działania koncentrować się będą wokół zmiany perspektywy wykładowców z nauczania na uczenie się studentów oraz rozwój kompetencji w zakresie organizacji tego procesu.

Zadania realizowane w ramach projektu i planowane efekty:

 1. Szkolenia e-learningowe:
  • Tworzenie i modyfikacja programów studiów (kompendium wiedzy na temat tworzenia i doskonalenia programu studiów);
  • Efekty uczenia się i metody weryfikacji (rozumienie i wskazanie głównych celów kształcenia studentów i pogłębianie wiedzy oraz świadomości wykładowców w myśleniu o swoich przedmiotach - wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach - przez pryzmat efektów uczenia się studentów).
 2. Szkolenia stacjonarne:
  • 2 szkolenia wyjazdowe dla Prodziekanów i Pełnomocników w zakresie efektów uczenia, procedur związanych z efektami i integrowania wewnętrznego systemu jakości
  • 40 szkoleń na wydziałach dotyczących efektów i metod weryfikacji efektów uczenia się
 3. Przygotowanie cyfrowego podręcznika metod weryfikacji efektów uczenia się.

Projekt zakłada wzrost wiedzy i kompetencji dydaktyków w odniesieniu do definiowania i formułowania efektów uczenia się, rozumienia różnic między efektami kierunkowymi, a przedmiotowymi, kierowania się efektami w realizacji programów studiów, dopasowania metod weryfikacji do założonych efektów uczenia się.

Zespół badawczy

Wiśniewska-Juszczak, Dorota Pełnomocniczka Prorektorki ds. Dydaktyki w Zakresie Jakości Studiów, Koordynatorka merytoryczna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Dorota Wiśniewska-Juszczak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka społeczna
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na uczelni
Pełnomocniczka Prorektorki ds. Dydaktyki w Zakresie Jakości Studiów
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr, prof. Uniwersytetu SWPS Dorota Wiśniewska-Juszczakpsycholożka społeczna, trenerka biznesu
Skrzeczkowski, Mateusz Pełnomocnik Prorektora ds. Dydaktyki w Zakresie Tworzenia i Doskonalenia Programów Studiów, Koordynator merytoryczny
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mateusz Skrzeczkowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Kulturoznawca
Funkcja na uczelni
pełnomocnik prorektorki ds. dydaktycznych w zakresie programów studiów
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr, prof. Uniwersytetu SWPS Mateusz Skrzeczkowskikulturoznawca
Mateusz Czopek
Mateusz Czopek
Kierownik Centrum Kształcenia Zdalnego, Koordynator e-learningu
Agata Kliber
Agata Kliber
Specjalistka w Dziale Projektów Rozwojowych, Opiekunka projektu