logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Dorota Wiśniewska-Juszczak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
BIO Dorota Wisniewska

dr

Dorota Wiśniewska-Juszczak

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z władzą i przywództwem. Interesują ją zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki posiadania i podlegania władzy. Prowadzi badania nad konsekwencjami stosowania różnych strategii wpływu w relacji z osobami poddanymi władzy.

Jako praktyk – trener i konsultant – specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów i komunikacji w ich obrębie. Jest autorką innowacyjnej metody pomiaru potencjału przywódczego menedżerów, akredytowanym trenerem Insights Discovery oraz trenerem najwyższego stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Regularnie komentuje bieżące wydarzenia społeczne w czołowych polskich mediach oraz publikuje artykuły naukowe i popularno-naukowe o tematyce władzy i przywództwa (m.in. „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, Program III Polskiego Radia, TVN, TVN 24).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące efektu sprawowania i podlegania władzy w różnych obszarach życia społeczno-politycznego, psychologii zachowań politycznych i psychologii władzy.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Kobiety w pracy
  • Władza i przywództwo
  • Jakość pracy
  • Dominacja i techniki wpływu
  • Psychologia zachowań politycznych