logo uswps nazwa 3

Centrum prasowe
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ewa Gruszczyńska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Ewa Gruszczyńska

prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu SWPS
Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Od roku 2003 związana z Wydziałem Psychologii w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Zdrowia oraz pełni funkcję dyrektora Instytutu Psychologii Klinicznej. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia” oraz „Psychoonkologia – podejścia terapeutyczne”.

Zajmuje się badaniami nad stresem - od utrapień dnia codziennego po krytyczne wydarzenia życiowe. Sprawdza, jak przebiega proces radzenia sobie z nim i od czego zależy jego efektywność. W pracy badawczej poszukuje odpowiedzi na pytania m.in. o to: dlaczego niektóre osoby radzą sobie ze stresem lepiej niż inne, jak przebiega regulacja emocji w sytuacji stresowej i czy istnieje związek między ilością i jakością stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem a dobrostanem.

Interesuje się adaptacją do krytycznych zdarzeń życiowych i chorób przewlekłych. Analizuje również relacje między stresem psychologicznym a szeroko rozumianym zdrowiem. Aktualnie prowadzi badania dotyczące roli radzenia sobie ze stresem w procesie wypalenia zawodowego oraz wśród osób z HIV/AIDS.

Laureatka nagrody naukowej Rektora SWPS (2014) oraz licznych nagród dydaktycznych Dziekana Wydziału Psychologii za wysokie wyniki w ewaluacyjnych ankietach studenckich.

Jest członkiem zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz komitetów redakcyjnych Applied Psychology: Health and Well-Being i Health Psychology and Behavioral Medicine. W latach 2013-2016 była członkiem zarządu European Health Psychology Society, obecnie delegat krajowy. Była również członkiem-założycielem i sekretarzem Central and Eastern European Society of Behavioural Medicine.

W 2012 r. otrzymała stypendium DAAD i była badaczem wizytującym w Freie Universität w Berlinie na zaproszenie prof. Ralf Schwarzera. W latach 2013-2017 prowadziła grant badawczy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki zatytułowany "Wartości, normy kulturowe i pozytywne starzenie się: porównania polsko-niemieckie".

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia, w tym szczególnie stresu i radzenia sobie z nim.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia zdrowia
  • Stres
  • Emocje w sytuacji stresowej

Informacje prasowe