Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian
naukowo-badawczy
zakończony

Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian

Ewa Gruszczyńska
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ewa Gruszczyńska

psycholożka, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem

zobacz biogram
Marcin Tomasz Rzeszutek
kierownik projektu
dr hab., prof. UW
Marcin Tomasz Rzeszutek

psycholog, psychoterapeuta

wartość projektu: 330 476 PLN
budżet Uniwersytetu SWPS: 81 160 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2017 2018 2019 2021

Konsorcjum, którego partnerem jest Uniwersytet SWPS, podjęło się zbadania, jakie występują uwarunkowania zmiany nasilenia dobrostanu psychologicznego wśród osób zakażonych wirusem HIV. Projekt badawczy, którym kieruje dr hab. Marcin Tomasz Rzeszutek, prof. UWWydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, może przyczynić się do wypracowania bardziej efektywnych form pomocy psychologicznej dla osób chorych.

Założenia projektu

Podstawowym celem projektu badawczego jest analiza uwarunkowań zmiany nasilenia dobrostanu psychologicznego wśród osób zakażonych wirusem HIV przy wykorzystaniu analiz podłużnych (makrodynamika), wspartych metodą tzw. intensywnych badań podłużnych, dotyczących analizy zmiennych dzień po dniu (analiz dzienniczkowych – mikrodynamika).

Numer projektu: 2016/23/D/HS6/02943

Metodologia

W celu weryfikacji pytań i hipotez zaprojektowano badanie podłużne (metoda papierowa), wsparte metodą pomiarów dzienniczkowych (metoda elektroniczna, z wykorzystaniem platformy internetowej). W ramach pomiaru podłużnego planuje się zbadać finalnie 200 osób zakażonych HIV w trzech fazach z odstępem trwającym 6 miesięcy. W ramach pomiarów dzienniczkowych ze zrekrutowanej puli badanych planuje się zbadać podgrupę 100 osób, które dodatkowo przez 5 dni, również w trzech fazach z odstępem 6 miesięcy, będą wypełniały odpowiednio zmodyfikowane kwestionariusze (zob. narzędzia badawcze) za pomocą platformy internetowej. Osoby badane będą wypełniały komplet narzędzi badawczych złożony. W części pomiarów dzienniczkowych (mikrodynamika) stosowane będą zmodyfikowane i skrócone wersje kwestionariuszy do pomiaru stan emocjonalnego (pozytywne i negatywne emocje), strategii radzenia sobie ze stresem (skoncentrowane na problemie, na znaczeniu i na emocjach, te ostatnie podzielone na radzenie sobie paliatywne i salutarne) oraz wsparcia społecznego (wsparcie otrzymywane i dawane oraz satysfakcja z wsparcia).

Użyteczność wyników

W podsumowaniu warto wskazać na kilka aspektów innowacyjności tego projektu badawczego. Po pierwsze, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu można stwierdzić, że jest to pierwsze badanie dotyczące tak ujętego dobrostanu psychologicznego wśród osób zakażonych HIV z określeniem jego potencjalnych uwarunkowań stabilnych i zmiennych przy wykorzystaniu metody pomiarów podłużnych, wspartych metodą pomiarów dzienniczkowych.

Wyniki tego projektu mogą okazać się przydatne także dla szerokiej gamy specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną osobom zakażonym wirusem HIV – badanie skonstruowane na potrzeby tego projektu może przyczynić się do wypracowania bardziej efektywnych form pomocy psychologicznej dla takich chorych. W końcu, niniejszy projekt będzie realizowany w konsorcjum pomiędzy Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS, co stanowi okazję do nawiązania i utrzymania współpracy między badaczami z wyżej wspomnianych jednostek naukowych.