Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej
naukowo-badawczy
realizowany

Zmienność w czasieneuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej

Aneta Brzezicka
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aneta Brzezicka

psycholog

zobacz biogram
wartość projektu: 1 081 551 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2017 2018 2019 2020

Każdy z nas kiedyś próbował narysować konia: dwa owale, cztery patyki, kilka włosów na grzywie i całkiem sporo przy ogonie. Nie był to może najbardziej realistyczny koń, ale był to zaczątek umiejętności. Nikt nie rodzi się Leonardem da Vinci, ale dzięki rozwijaniu umiejętności może się nim stać. Celem projektu dr hab. Anety Brzezickiej, prof. Uniwersytetu SWPS jest zrozumienie zmian zachodzących w mózgu w czasie treningu złożonego zadania.

Zmienność w czasie

neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej

 

 

Jednostka realizująca logo białe opus 12
Kwota dofinansowania 1 081 551 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: sierpień 2017 – sierpień 2020

 

Każdy z nas kiedyś próbował narysować konia: dwa owale, cztery patyki, gęsta grzywa i całkiem długi ogon. Nie był to może najbardziej realistyczny koń, ale był to pierwszy krok w kierunku rozwinięcia nowej umiejętności. Nikt nie rodzi się Leonardem da Vinci, ale dzięki rozwijaniu umiejętności może się nim stać. Celem projektu dr hab. Anety Brzezickiej, prof. Uniwersytetu SWPS jest zrozumienie zmian zachodzących w mózgu w czasie treningu złożonego zadania.

Opis projektu

Założenia i cele

Celem projektu jest lepsze zrozumienie dynamiki poznawczych i strukturalnych zmian zachodzących w mózgu w czasie treningu złożonego zadania. Choć nie brakuje badań pokazujących, że funkcjonowanie poznawcze i struktura mózgu mogą ulec zmianie w wyniku specyficznego oddziaływania, wiele z prezentowanych dowodów opiera się na treningach wykorzystujących relatywnie proste zadania trenowane w stosunkowo krótkim czasie. W rzeczywistości nauka umiejętności wymaga zdecydowanie dłuższego czasu i odbywa się etapowo.

Zespół dr hab. Anety Brzezickiej proponuje przeprowadzenie badania treningowego z wykorzystaniem bardzo złożonego i naturalnego zadania, które pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

  • cel 1: zbadanie zmian w funkcjonowaniu poznawczym w czasie uczenia się złożonej umiejętności;
  • cel 2: zidentyfikowanie strukturalnych zmian w mózgu, specyficznych dla obserwowanych zmian w funkcjonowaniu poznawczym;
  • cel 3: zidentyfikowanie początkowych (poprzedzających trening i niezależnych od niego) behawioralnych i neuronalnych charakterystyk, które odpowiadają za osiągnięcie pozytywnych efektów treningu.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie.

Zainteresowanych udziałem w badaniu zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza rekrutacyjnego.

Realizacja tego projektu przyniesie nam dwa rodzaje wiedzy – podstawową o tym, w jaki sposób mózg reaguje na intensywna naukę nowej umiejętności, oraz bardziej aplikacyjną dotyczącą efektywności treningu poznawczego z użyciem gier wideo. Ten drugi rodzaj wiedzy może przełożyć się bezpośrednio na projektowanie bardziej skutecznych oddziałów treningowych.

Brzezicka, Aneta kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Aneta Brzezicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Neuropoznawczych","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Neuropoznawczych"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aneta Brzezickapsycholog

Metodologia i użyteczność wyników

Cel 1 zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie planu badawczego w schemacie podwójnie ślepej próby z placebo w grupie kontrolnej oraz losowym doborem uczestników do grup. Cel 2 zostanie zrealizowany za pomocą 4 sesji pomiarowych struktur mózgu w rezonansie magnetycznym (MRI). Wykorzystane zostaną zarówno morfometria bazująca na wokselach (VBM), jak i techniki obrazowania tensora dyfuzji, a dane zebrane będą w laboratorium CNS Lab Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Cel 3 będzie rezultatem wstępnych analiz danych zebranych na potrzeby Celu 1. i 2. Dane behawioralne i strukturalne pochodzące z pomiarów wstępnych w trakcie analiz zostaną powiązane rejestracjami zachowań ze środowiska gry w trakcie treningu w celu określenia, w jakim stopniu dane te odnoszą się do poziomu wykonania zadania w miarę upływu czasu.

Zrozumienie procesu uczenia się w kontekście treningu poznawczego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju paradygmatu efektywnych treningów poznawczych. Ze względu na szybko postępujące procesy starzenia się światowej populacji oraz wzrostu popularności „treningów mózgu”, usług które zostały całkowicie skompromitowane, istnieje wyraźna potrzeba znalezienia sposobu na poprawę i zachowanie sprawności funkcji poznawczych. Uzyskane wyniki będą stanowić drogę do rozwoju skutecznych narzędzi poprawy funkcjonowania poznawczego, opartych na trafnym ekologicznie modelu nabywania umiejętności złożonych.

Zespół badawczy

Kowalczyk, Natalia
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Specjalizacja
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Natalia Kowalczyk
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Natalia Kowalczykpsycholog, neurokognitywistka
mgr inż. Nikodem Hryniewicz
mgr Natalia Jakubowska
mgr Justyna Józefowicz
mgr Wanda Zarzycka
Paulina Lewandowska
Anna Kovbasiuk