Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatyczna
naukowo-badawczy
zakończony

Estetyczna wartość jedzenia.Perspektywa pragmatyczna

Dorota Koczanowicz
kierownik projektu
Dorota Koczanowicz

wartość projektu: 136 071 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2014 2015 2016 2017

 

projekt naukowy

Estetyczna wartość jedzenia


Perspektywa pragmatyczna

Jednostka realizująca wroclaw logo white
Kwota dofinansowania136 071 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2014-2017

 

Czy jedzeniu można przypisać wartość estetyczną i traktować je jako pełnoprawną część sztuki? Czy można zanegować tradycyjną dychotomię, która utożsamia sferę odżywiania wyłącznie ze sferą cielesności, a więc w opozycji do sfery duchowej? To pytania, które w swoim projekcie badawczym stawia dr Dorota Koczanowicz z wrocławskiego wydziału Uniwersytetu SWPS.

Założenia projektu

Od lat trzydziestych XX wieku akty dzielenia żywności i napojów były, po pierwsze, wykorzystywane, aby poszerzyć zakres sztuki, oraz po drugie, aby krytycznie skomentować współczesną kulturę. Ciągle kwestią sporną pozostaje, czy jedzeniu można przypisać wartość estetyczną. To zagadnienie wymaga przeprowadzenie gruntownych analiz.

Dr Koczanowicz postanowiła napisać o jedzeniu z punktu widzenia różnych dziedzin, łącząc podejście kulturoznawcze, filozoficzne i historyczne. Jak podkreśla badaczka, efektem projektu ma być wypracowanie nowych strategii i narzędzi interpretacyjnych, dzięki którym jedzenie przestanie być traktowane jako odejście od normy w obszarze sztuki.

Powstanie pierwsza w Polsce interdyscyplinarna książka, która jak twierdzi autorka, będzie zawierać podejście krytyczne, podsumowanie i analizę dotychczasowych teorii oraz prowokować do dalszych dyskusji.

 Jedzenie jest czymś podstawowym dla naszego funkcjonowania biologicznego, ale również jest niezwykle istotnym elementem kultury. Jednocześnie w tradycji filozoficznej zmysł smaku nie był uważany za godny poważnego namysłu. Sfera odżywiania kojarzona z ciałem, codziennością, a więc z przestrzenią kobiecą była niżej waloryzowana niż intelektualny i duchowy świat męski. Moje badania wpisują się w tendencje do negowania starych podziałów i prowadzą do dowartościowania zaniedbywanej przez filozofów i teoretyków sztuki przestrzeni smaku.

Koczanowicz, Dorota kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Dorota Koczanowicz
Dorota Koczanowicz

Cele projektu

Celem projektu jest interdyscyplinarna analiza estetycznej wartości przygotowywania i dzielenia się jedzeniem z punktu widzenia teorii estetycznej Johna Deweya i somaestetyki Richarda Shustermana.

Analizując te kwestie należy rozważyć przyczyny historyczne warunkujące wykluczenie jedzenia z obszaru zainteresowań filozoficznych, a następnie wypracować nowe strategie i narzędzia interpretacyjne, które umożliwią zmianę postrzegania jedzenia w obszarze sztuki.