Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych
naukowo-badawczy
realizowany

Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji

Igor Pietkiewicz
kierownik projektu
dr hab.
Igor Pietkiewicz

psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, specjalizuje się w psychologii zdrowia społeczności i psychotraumatologii

wartość projektu: 1 050 209 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

projekt naukowy

Interpretacyjna analiza

fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania 1 050 209 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 – kwiecień 2022

 

Odmienne stany świadomości przydarzają się większości ludziom w różnych okolicznościach. Poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu czy doświadczenie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen stanowią rodzaj przeżycia, który często występuje w naszej narracji. W niektórych sytuacjach mogą być skutkiem urazowych doświadczeń psychicznych. Ważne jest, aby klinicyści potrafili różnicować normalne formy depersonalizacji i derealizacji od takich, które wiążą się z zaburzeniami. Celem projektu dr. Igora Pietkiewicza jest dostarczenie nowej wiedzy na temat złożoności tych zjawisk psychicznych.

Opis projektu

Założenia

Stany zmienionej świadomości występują zarówno u ludzi zdrowych, jak i pacjentów z różnymi zaburzeniami. Depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derealizacja (doświadczanie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen) mogą mieć różne nasilenie i pojawiać się w różnych sytuacjach, na przykład w trakcie medytacji, praktyk religijnych lub w czasie intensywnego wysiłku sportowego.

Stany te mogą także stanowić naturalną reakcję na doświadczenia traumatyczne, kiedy umysł oddziela się od przytłaczających zdarzeń i uczuć jako forma radzenia sobie z urazem. Niektóre formy depersonalizacji i derealizacji przyjmują postać przewlekłą, są w znacznym stopniu dysfunkcyjne, powodują cierpienie i są uznawane za patologiczne. Brakuje jednak badań porównujących stany normalnej i patologicznej depersonalizacji/derealizacji, ich związków z traumą oraz sposobów, w jaki są doświadczane przez jednostki.

Metodologia i użyteczność wyników

W ramach projektu przeprowadzone zostaną ustrukturyzowane wywiady kliniczne z 40 osobami zdrowymi (ludzie uprawiający sporty ekstremalne i uczestnicy charyzmatycznych grup modlitewnych) i 100 pacjentami psychiatrycznymi z różnymi zaburzeniami psychicznymi, w celu analizy porównawczej osobistych doświadczeń związanych z depersonalizacją i derealizacją. Badania tego typu są potrzebne, aby poprawić rozpoznawanie przez klinicystów odmiennych stanów świadomości, które mogą wskazywać na zaburzenia związane z traumą. W konsekwencji będzie to prowadzić do lepszej diagnostyki i kierowania pacjentów na leczenie.

Zespół badawczy

Tomalski, Radosław
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Radosław Tomalski
Tytuł
dr n. med.
dr n. med. Radosław Tomalskispecjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Anna Bańbura
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Anna Bańbura
mgr Anna Bańburapsycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia do certyfikatu, asystentka w projekcie badawczym „Analiza stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych” finansowanym przez NCN
Nęcki, Szymon
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Szymon Nęcki
mgr Szymon Nęckipsycholog, asystent w projekcie badawczym „Analiza stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych” finansowanym przez NCN
Hełka, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Hełka
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog biznesu
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Hełkapsycholog biznesu z ponad 15-letnim stażem w HR, szkoleniach oraz badaniach z zakresu psychologii ekonomicznej
Mateusz Barłóg
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mateusz Barłóg
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Mateusz Barłógpsycholog, asystent w projekcie badawczym „Analiza stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych” finansowanym przez NCN
Hełka, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Hełka
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog biznesu
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Hełkapsycholog biznesu z ponad 15-letnim stażem w HR, szkoleniach oraz badaniach z zakresu psychologii ekonomicznej
Roksana Duszkiewicz
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Roksana Duszkiewicz
Tytuł
mgr inż.
mgr inż. Roksana Duszkiewiczneurobiolog, asystent w projekcie badawczym „Analiza stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych” finansowanym przez NCN