logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Igor Pietkiewicz
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,
BIO Pietkiewicz

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Igor Pietkiewicz

Instytut Psychologii
kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją
Wydział Psychologii w Katowicach
profesor uczelni w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeuta. Zajmuje się psychologią kulturową, psychologią zdrowia społeczności, psychologią religii, jak również psychoterapią oraz psychotanatologią (psychologicznymi aspektami śmierci). Naukowo interesuje się wpływem kultury i religii na życie oraz zdrowie człowieka, korzystaniem z dostępnych form wsparcia i pomocy, możliwościami radzenia sobie z chorobą, a także wykorzystywaniem etnomedycyny. Prowadzi badania nad traumą, dysocjacją i zmianami świadomości. Administruje serwisami badaniepsyche.pltraumaidysocjacja.pl

Kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. „Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych”. Autor książki pt. „Culture, Religion, and Ethnomedicine” (2008). Pracuje jako psychoterapeuta, prowadzi kwalifikację i terapię grupową pacjentów z nerwicą i zaburzeniami osobowości oraz superwizję psychoterapeutów. Jest kierownikiem stażu do certyfikatu psychoterapeuty, akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu antropologii i psychologii kulturowej, psychoterapii oraz metodologii badań jakościowych (w tym warsztaty z technik prowadzenia wywiadu).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Duchowość
  • Religia i kultura
  • Psychologia kulturowa
  • Psychologia zdrowia
  • Psychologiczne aspekty śmierci

Informacje prasowe