logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Anna Hełka
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
Instytut Psychologii ,
BIO Anna Helka

dr

Anna Hełka

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Katowicach
adiunkt w Zakładzie Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych


Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog biznesu. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Od kilkunastu lat zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi w zakresie komunikacji wewnątrz organizacji, rekrutacji, adaptacji, motywacji, szkoleń oraz oceny i rozwoju pracowników.

Zrealizowała grant KBN dotyczący wpływu czynników sytuacyjnych na preferencje zorientowane społecznie w decyzjach ekonomicznych. Jest współautorką projektu finansowanego ze środków UE pt.: „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego”. Zdobywczyni I nagrody w konkursie na najlepszy artykuł zgłoszony przez studenta lub doktoranta (Best Student Paper) na konferencji IAREP 2008 w Rzymie oraz laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu psychologii ekonomicznej (ASPE).

Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS oraz innych wydziałach w ramach studiów podyplomowywch prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ekonomicznej, psychologii decyzji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji w biznesie, prowadzenia szkoleń, rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników, narzędzi oceny kompetencji, metod badań psychospołecznych, procesów grupowych oraz psychologii zadłużania się.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Rynek pracy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Komunikacja wewnętrzna w firmie
  • Postawy ekonomiczne
  • Autoprezentacja
  • Zachowania ekonomiczne
  • Podejmowanie decyzji
  • Zachowania prospołeczne

Informacje prasowe