Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Czy „bycie eko” zależy od portfela?

udostępnij artykuł
Czy „bycie eko” zależy od portfela?
float_intro: images-old/2015/Blog/eko-money.jpg

Ekologia nie jest domeną najbogatszych. Proekologiczne postawy częściej prezentują osoby o średnim i niższym statusie materialnym, niż osoby zamożne – dowodzą wyniki badania psychologów z Uniwersytetu SWPS Katowice

Badania studentów

Czy status ekonomiczny (obecny i w dzieciństwie) ma wpływ na nasze postawy i zachowania proekologiczne? Wyniki badania przeprowadzonego przez zespół studentów pod kierownictwem dr Anny Hełki, psychologa z Uniwersytetu SWPS Katowice, wskazują na istotne różnice pomiędzy osobami o wysokim statusie ekonomicznym a osobami o niskim lub średnim statusie.

W badaniu ankietowym on-line wzięło udział 207 dorosłych Polaków różniących się pod względem majętności (obecnego i w dzieciństwie). Osoby z grupy o najwyższym statusie materialnym deklarowały średni dochód netto na członka rodziny wynoszący ponad 4200 złotych, średni dochód netto na osobę w grupie najmniej zamożnych wynosił natomiast 950 PLN, a w grupie o przeciętnym statusie materialnym kwota ta wynosiła 1510 PLN.

Proekologiczne postawy zamożnych

Okazuje się, że osoby, które wychowywały się w zamożnych rodzinach obecnie mają mniej ekologiczne postawy od pozostałych badanych. – Osób wychowanych w rodzinach o średnim i niskim statusie ekonomicznym co prawda nie stać na drogie ekologiczne rozwiązania, ale można ich łatwiej skłonić do zachowań proekologicznych, które nie wymagają nakładów finansowych, np. segregacji odpadów – wyjaśnia dr Anna Hełka.

Z porównania obecnego statusu ekonomicznego badanych wynika też, że choć osoby najbogatsze wydają się mieć mniej proekologiczne postawy, są w stanie przeznaczyć więcej środków na produkty eko. – Ten większy wydatek może wynikać z chęci pokazania się jako osoba proekologiczna. Stanowi inwestycję nie tyle w dobro planety, co we własny pozytywny wizerunek – dodaje dr Hełka.

Uzyskane wyniki uzupełniają lukę w polskich badaniach z zakresu postaw i zachowań proekologicznych. – Mogą mieć wpływ na różnego rodzaju kampanie proekologiczne, które powinny być różnicowane w zależności od statusu ekonomicznego odbiorcy. Na przykład do zamożnych odbiorców skuteczniej można dotrzeć z komunikatem nakłaniającym do zachowań proekologicznych, podkreślając ich prestiż społeczny i pokazując, że są po prostu modne – wskazuje kierownik badania.

Wyniki badania zostały opublikowane w kwietniu 2015 r. w „Polish Psychological Bulletin”.

258 Helka Anna

O autorce

dr Anna Hełka – w swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ekonomicznej, psychologii decyzji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji w biznesie, prowadzenia szkoleń, rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników, procesów grupowych, budowania zespołów, narzędzi oceny kompetencji oraz kreatywnego myślenia.