Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Integracja Migrantów przez Edukację (MINTE)
finansowany ze środków europejskich
międzynarodowy
naukowo-badawczy
realizowany

MINTEIntegracja Migrantów przez Edukację

kierownik projektu: Bielewska Agnieszka
wartość projektu: 1 194 918 PLN (250 000 EUR)
instytucja finansująca: Unia Europejska
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025

Analiza sytuacji uchodźczej migrantów oraz istniejących mechanizmów pomocowych ma posłużyć do stworzenia skuteczniejszych strategii integracyjnych w ramach międzynarodowej współpracy.

Opis projektu

Założenia i cele

Projekt MINTE skupia się na sytuacji migrantów (zwłaszcza ukraińskich) w sytuacji uchodźczej w krajach przyjmujących. Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu rozwój praktycznej strony polityki integracyjnej w Polsce i Czechach.

MINTE zakłada monitorowanie i poznawanie dobrych praktyk integracji migrantów także w innych krajach europejskich oraz w Izraelu. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowany multimedialny kurs dotyczący tego aspektu migracji w ramach Europie Środkowej. Badacze przeprowadzą także szersze badanie kompetencji cyfrowych uchodźców w celu opracowania skutecznej strategii komunikacyjnej. 

Projekt pozwoli przeanalizować istniejące formy pomocy świadczonej na rzecz migrantów przez administrację publiczną, samorządy, a także organizacje niezależne.

Metodologia

Metody badawcze obejmą wywiady z migrantami i ekspertami. Zorganizujemy również LAB ekspertów w celu omówienia wdrażanych polityk.

Użyteczność wyników

Projekt składa się z trzech ściśle powiązanych ze sobą części. Innowacyjny kurs multimedialny na temat migracji międzynarodowej z naciskiem na Europę Środkową zostanie zaprojektowany i rozpowszechniony wśród instytucji, które są w częstym kontakcie z migrantami. W ramach projektu będą  również zbierane dane o kompetencjach cyfrowych migrantów i kanałach komunikacyjnych, poprzez które migranci czerpią informacje. Zebrane dane zostaną przeanalizowane i posłużą do sformułowania praktycznych zaleceń. W Polsce powstanie cyfrowa aplikacja ułatwiająca popularyzację tych rekomendacji i rozpoznawanie potrzeb migrantów. Wreszcie, modele integracji z różnych krajów zostaną przeanalizowane i porównane. Z wynikami naszych analiz będa mogli zapoznać się  lokalni interesariusze, których chcemy zachęcić do tworzenia sieci kontaktów i wydajniejszej współpracy.  

Zespół

Pasichnyk, Tetiana kierowniczka administracyjna projektu
Etatowy
Tak
Numer telefonu
1
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Tetiana Pasichnyk
Miasto
warszawa
Funkcja na uczelni
Koordynator ds. projektów międzynarodowych
Specjalizacja
psycholog kliniczny
Tytuł
mgr
mgr Tetiana Pasichnykpsycholog kliniczny, koordynatorka ds. projektów międzynarodowych w Biurze Mędzynarodowym

Skład konsorcjum

  • Uniwersytet Karola, lider projektu (Czechy)
  • Uniwersytet Ekonomiczany w Krakowie,
  • Uniwersytet SWPS
  • Ruppin Academic Center (Izrael)
  • Migration Policy Group (Belgia)
dofinansowanie przez UE MINTE