Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Integracja Migrantów przez Edukację (MINTE)
finansowany ze środków europejskich
międzynarodowy
naukowo-badawczy
realizowany

MINTEIntegracja Migrantów przez Edukację

kierownik projektu: Bielewska Agnieszka
wartość projektu: 1 194 918 PLN (250 000 EUR)
instytucja finansująca: Unia Europejska
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025

Analiza sytuacji uchodźczej migrantów oraz istniejących mechanizmów pomocowych ma posłużyć do stworzenia skuteczniejszych strategii integracyjnych w ramach międzynarodowej współpracy.

Opis projektu

Założenia i cele

Projekt MINTE skupia się na sytuacji migrantów (zwłaszcza ukraińskich) w sytuacji uchodźczej w krajach przyjmujących. Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu rozwój praktycznej strony polityki integracyjnej w Polsce i Czechach.

MINTE zakłada monitorowanie i poznawanie dobrych praktyk integracji migrantów także w innych krajach europejskich oraz w Izraelu. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowany multimedialny kurs dotyczący tego aspektu migracji w ramach Europie Środkowej. Badacze przeprowadzą także szersze badanie kompetencji cyfrowych uchodźców w celu opracowania skutecznej strategii komunikacyjnej. 

Projekt pozwoli przeanalizować istniejące formy pomocy świadczonej na rzecz migrantów przez administrację publiczną, samorządy, a także organizacje niezależne.

Metodologia

Metody badawcze obejmą wywiady z migrantami i ekspertami. Zorganizujemy również LAB ekspertów w celu omówienia wdrażanych polityk.

Użyteczność wyników

Projekt składa się z trzech ściśle powiązanych ze sobą części. Innowacyjny kurs multimedialny na temat migracji międzynarodowej z naciskiem na Europę Środkową zostanie zaprojektowany i rozpowszechniony wśród instytucji, które są w częstym kontakcie z migrantami. W ramach projektu będą  również zbierane dane o kompetencjach cyfrowych migrantów i kanałach komunikacyjnych, poprzez które migranci czerpią informacje. Zebrane dane zostaną przeanalizowane i posłużą do sformułowania praktycznych zaleceń. W Polsce powstanie cyfrowa aplikacja ułatwiająca popularyzację tych rekomendacji i rozpoznawanie potrzeb migrantów. Wreszcie, modele integracji z różnych krajów zostaną przeanalizowane i porównane. Z wynikami naszych analiz będa mogli zapoznać się  lokalni interesariusze, których chcemy zachęcić do tworzenia sieci kontaktów i wydajniejszej współpracy.  

Zespół

Pasichnyk, Tetiana kierowniczka administracyjna projektu
Etatowy
Tak
Numer telefonu
1
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Tetiana Pasichnyk
Miasto
warszawa
Funkcja na uczelni
Koordynator ds. projektów międzynarodowych
Specjalizacja
psycholog kliniczny
Tytuł
mgr
mgr Tetiana Pasichnykpsycholog kliniczny, koordynatorka ds. projektów międzynarodowych w Biurze Mędzynarodowym

Skład konsorcjum

  • Uniwersytet Karola, lider projektu (Czechy)
  • Uniwersytet Ekonomiczany w Krakowie,
  • Uniwersytet SWPS
  • Ruppin Academic Center (Izrael)
  • Migration Policy Group (Belgia)
dofinansowanie przez UE MINTE