logo uswps nazwa 3

Centrum prasowe
Tak
Tak
dr
Agnieszka Bielewska
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,
czarne

dr

Agnieszka Bielewska

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Studiów Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Naukowo interesuje się tematyką Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii w kontekście ich stosunku do Polski i chęci powrotu. Bada także obcokrajowców mieszkających w Polsce, w tym wysoko wykwalifikowanych migrantów pracujących na stanowiskach kierowniczych lub wymagających specjalistycznej wiedzy. Sprawdza, czy czują się w polskich miastach jak w domu. Bada również politykę migracyjną różnych państw, w szczególności Polski i Izraela.

Realizowała projekty naukowe: „Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyah”, polegający na porównaniu polityki Polski i Izraela w zakresie zachęcania własnych obywateli do powrotu do ojczyzny (2017–2018), oraz „Między transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Poza badaniami nad integracją wysoko wykwalifikowanych migrantów ten drugi projekt obejmował też badania nad społecznościami mniejszych i większych miast WSSE i ich stosunku do obcokrajowców (2014–2019).

Jej znaczące publikacje to m.in.: Changing Identities of Polishness: Post-War and Post-Accession Polish Migrants in Manchester (Peter Lang, 2012), Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji (Scholar, 2019), Game of labels: identification of highly skilled migrants, „Identities: Global Studies in Culture and Power” (2018), wraz z Karin Amit Israeli and Polish Policies toward Returning Residents as a Reflection of Nationhood, „International Migration” (2020).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Migracje międzynarodowe
  • Polityki migracyjne
  • Diaspora
  • Tożsamość narodowa
  • Przywiązanie do miejsca