Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyah
naukowo-badawczy
zakończony

Integracja polskich migrantów powrotnychw świetle badań nad Aliyah

kierownik projektu: Bielewska Agnieszka
wartość projektu: 25 322 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2017 2018

 

projekt naukowy

Integracja polskich migrantów powrotnych

 w świetle badań nad Aliyah

 

 

Jednostka realizującasopot logo white
Kwota dofinansowania 25 322 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – wrzesień 2018

 

Jak zachęcić polskich emigrantów do powrotu? Czy istnieje skuteczny sposób integracji tych, którzy już wrócili? Dr Agnieszka Bielewska szuka wzorców polityki wobec emigrantów i migrantów powrotnych poza granicami naszego kraju – w Izraelu. Badaczka sprawdzi, czy izraelska polityka ekonomicznej i społecznej integracji żydowskich imigrantów może być z powodzeniem wdrożona również w Polsce.

Opis projektu

Założenia i cele

Nawet 21 milionów Polaków mieszka poza granicami swojego kraju. Mimo tak licznej emigracji Polska nie prowadzi szeroko zakrojonych działań zachęcających emigrantów do powrotu czy też wspierających integrację przyjezdnych. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w krajach przyjmujących migrantów, takich jak Kanada czy Stany Zjednoczone, w których kwestię ich integracji pozostawia się procesom wolnego rynku.

Z kolei Izrael nie tylko prowadzi politykę wspierania społecznej i ekonomicznej integracji żydowskich imigrantów, lecz także monitoruje jej skuteczność poprzez badania ewaluacyjne. Dr Bielewska zbada, czy doświadczenia izraelskie mogą wykorzystane w budowaniu krajowej polityki wobec polskich emigrantów.

Polska dotychczas nie opracowała polityki zachęcającej polskich emigrantów do powrotów. Analiza polityki prowadzonej przez Izrael ma pokazać, jakie działania można podjąć, żeby sprowadzić emigrantów i ułatwić ich integrację ze społeczeństwem, a także, które z tych działań są najbardziej skuteczne.

Metody badawcze

Projekt zakłada metaanalizę wyników dotychczasowych badań na temat migracji powrotnych do Izraela, prowadzonych przez izraelskie ośrodki naukowe.

Jego częścią jest także 6-tygodniowy staż badawczy. Zostanie on zrealizowany w izraelskich centrach badawczych specjalizujących się w problematyce migracji: MigLives w The Ben-Gurion University of the Negev, Institute for Immigration and Social Integration w Ruppin Academic Centre i Research Division of The Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption.

Podczas stażu dr Bielewska przeprowadzi wywiady z naukowcami oraz skompletuje materiały dotyczące prowadzonych przez nich badań w zakresie programów skierowanych do emigrantów.

Użyteczność wyników

W ramach projektu zostanie przygotowana typologia działań, które podejmuje Izrael, żeby zachęcić migrantów do powrotów oraz zintegrować migrantów powrotnych.

Dzięki temu będzie możliwe skonstruowanie narzędzia badawczego kompleksowo badającego potrzeby polskich migrantów w zakresie pomocy ze strony państwa przy ewentualnym powrocie.