Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2023
naukowo-badawczy
realizowany

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2023

Mikołaj Cześnik
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mikołaj Cześnik

socjolog, politolog

zobacz biogram
wartość projektu: 1 817 246 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024 2025 2026

Prof. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS kieruje edycją Polskiego Generalnego Studium Wyborczego 2023. PGSW to pionierska inicjatywa, mająca na celu rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju – wyborów parlamentarnych. Stanowi odpowiednik badań empirycznych nad ogólnokrajowymi wyborami, prowadzonych w większości dojrzałych demokracji i stanowiących kanon w dziedzinie socjologii polityki i nauk o polityce.

Założenia projektu

Głównym celem Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW) jest analiza najważniejszego wydarzenia wyborczego w polskiej polityce, jakim są wybory parlamentarne. Od momentu rozpoczęcia PGSW ma charakter porównawczy (w czasie i przestrzeni). Z tego powodu każda jego edycja charakteryzuje się jednocześnie ciągłością i zmianą treści.

Badanie zmian zachodzących w konkretnym czasie możliwe jest dzięki powtarzalności pytań w kluczowym narzędziu PGSW, jakim jest kwestionariusz badania ankietowego. Natomiast badanie zmian zachodzących w przestrzeni jest możliwe dzięki włączeniu do kwestionariusza kolejnych modułów Comparative Study of Electoral Systems (CSES) – programu badawczego skupiającego zespoły zajmujące się studiami wyborczymi na całym świecie.

Celem zespołu badawczego jest utrzymanie tej podwójnej tradycji. PGSW powinien pozostać najważniejszym źródłem wiedzy o polskich wyborach. Musi też być na tyle elastyczny, by uwzględniać zmieniającą się rzeczywistość polityczną i społeczną w Polsce. Kadencję parlamentarną i cykl wyborczy kończący się w 2023 r. naznaczyły dwa wydarzenia o fundamentalnym i trwałym znaczeniu. Pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację polityczną na całym świecie, prowadząc jednak do różnych konsekwencji w różnych kontekstach krajowych. Z kolei wojna w Ukrainie miała szczególnie istotne implikacje dla polskiej polityki, ze względu na zakres, w jakim Polska musiała zareagować na kryzys uchodźczy wywołany wojną oraz na kwestie bezpieczeństwa, które nieuchronnie wiążą się z takimi wydarzeniami. Niewątpliwie te głębokie zmiany będą, a nawet powinny, wpływać na kształt kolejnej edycji PGSW. Proponowany projekt będzie kontynuował tradycję badań podłużnych PGSW, a jednocześnie będzie zawierał nowe pytania, które wynikają z innowacji teoretycznych i postępów badań empirycznych.

Numer projektu: 2022/45/B/HS5/03493

Metodologia

Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem podobnej metodologii, jak w poprzednich edycjach. Dane empiryczne będą zbierane za pomocą badań sondażowych. Zgodnie z tradycją badać będziemy próbę dorosłej ludności Polski (sondaże CAPICAWI) oraz próbę przedstawicieli elit parlamentarnych (sondaż CAPI). Badania masowe, próba CAPI (n=1500) i próba CAWI (n=2000), będą realizowane niemal równocześnie; zostaną zrealizowane tydzień do trzech tygodni po wyborach, najprawdopodobniej na przełomie października i listopada 2023 r. Sondaż CAPI (n=100) będzie przeprowadzany na reprezentatywnej próbie posłów sześć do dziewięciu miesięcy po wyborach. Wypełnienie kwestionariusza CAPI będzie trwało ok. 60–70 minut. Będzie on oparty na zestawie podstawowych pytań zaczerpniętych z poprzednich iteracji badania PGSW i kwestionariusz CSES Moduł 6. Zawierać będzie również szereg nowych pytań.

Kwestionariusz CAWI będzie zawierał około jednej trzeciej pytań wykorzystywanych w kwestionariuszu CAPI. Kwestionariusz badania CAPI na posłach zaplanowano na ok. 40–50 minut. Będzie zawierać ok. połowy pytań wykorzystywanych w masowym kwestionariuszu CAPI. Dane zebrane w ramach projektu pozwolą na przeprowadzenie standardowego modelowania wielowymiarowego, w którym wpływ istotnych zmiennych jest kontrolowany przez inne istotne zmienne na poziomie indywidualnym, modelowania wielopoziomowego, w którym kontrolowany jest wpływ zmiennych środowiskowych i kontekstowych oraz analizy eksperymentalnej.

Użyteczność wyników

Projekt przyczyni się do rozwoju wiedzy z zakresu nauk politycznych na kilka sposobów. Po pierwsze umożliwi on kontynuację ponad 25-letniej tradycji PGSW, która zapewnia zarówno polskiemu, jak i międzynarodowemu środowisku naukowemu niezastąpione źródło specyficznych dla danego kraju i porównawczych badań nad polską polityką wyborczą, które mają charakter podłużny i odnoszą się do nowych problemów. Po drugie eksperymentalny charakter (części) badania CAWI pozwoli na zbadanie kwestii dotyczących powiązań między cechami społeczno-demograficznymi, preferencjami politycznymi i wyborami, które nie mogą być odpowiednio zbadane w inny sposób. Po trzecie, projekt zaowocuje znaczącymi wynikami badań (publikacjami) członków zespołu projektowego.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]