Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
RaM-CLASS. Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu
naukowo-badawczy
realizowany

RaM-CLASS Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu

Justyna Kajta
kierownik projektu
Justyna Kajta
dr

socjolożka

wartość projektu: 1 048 823 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
jednostka: Młodzi w Centrum Lab Instytut Nauk Społecznych
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024 2025 2026

Naukowczyni z centrum badawczego Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS, dr Justyna Kajta, podjęła się zbadania doświadczeń i tożsamości biograficznych osób pracujących w tych samych polach zawodowych (biznes, sztuka, praca akademicka), mających jednak różne pochodzenie klasowe.

Projekt nr 2022/47/D/HS6/00726, grant SONATA 18

O projekcie

Projekt RaM-CLASS koncentruje się na badaniu doświadczeń i tożsamości biograficznych osób pracujących w tych samych polach zawodowych, ale mających różne pochodzenie klasowe. Biorąc pod uwagę, że zawody różnią się ścieżkami kariery, do badania wybrano osoby pracujące w trzech polach, postrzeganych jako posiadające społecznie uznawany kapitał symboliczny:

  • akademickim (pracownicy naukowi z tytułem co najmniej doktora, pracujący na uniwersytetach),
  • artystycznym (artyści reprezentujący różne dyscypliny artystyczne),
  • biznesowym (menedżerowie najwyższego szczebla i właściciele firm, szczególnie w sektorze finansowym).

Wbrew tezom o „śmierci klas” i „bezklasowym społeczeństwie”, obserwujemy, że klasy społeczne (i wiążące się z nimi nierówności) mają ciągle w Polsce duże znaczenie. W projekcie RaM-CLASS interesuje nas przede wszystkim porównanie doświadczeń osób, które pracują w tych samych polach zawodowych, a które różni pochodzenie klasowe. Dzięki temu chcemy dowiedzieć się więcej o tym, jak pochodzenie klasowe może wpływać na doświadczenia edukacyjne i zawodowe, ale też na budowane relacje społeczne i tożsamość. Dodatkowo interesuje nas to, czy i w jaki sposób klasy społeczne są prezentowane w polskich mediach.

Kajta, Justyna kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Justyna Kajta
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Tytuł
dr
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Justyna Kajtasocjolożka

Metodologia

W niniejszym projekcie zbierane i analizowane będą wywiady biograficzno-narracyjne zarówno z osobami, które pochodzą z rodzin robotniczych/rolniczych i doświadczyły międzypokoleniowego awansu społecznego, jak i tymi, które reprodukują (względnie) wysoki status swoich rodziców.

Przyjmując perspektywę porównawczą, zespół zbada:

  • podobieństwa i różnice w ścieżkach biograficznych do tych samych pól zawodowych,
  • doświadczenia związane z radzeniem sobie z przekraczaniem (nie)widocznych granic klasowych lub reprodukcją pozycji społecznej rodziców,
  • zjawisko nakładania się pochodzenia klasowego i płci,
  • samoidentyfikację klasową i postrzeganie klas społecznych oraz relacje między doświadczeniami biograficznymi a zasadami funkcjonowania w wybranych polach.

Zespół podejmie się również krytycznej analizy dyskursu artykułów opublikowanych w wybranych polskich tygodnikach w latach 2004–2022, dotyczących tematyki klas społecznych. Analiza diachroniczna dotyczyć będzie zarówno głównych tendencji, jeśli chodzi o tematy dyskutowane w kontekście klas społecznych, jak i pogłębionych strategii dyskursywnych reprezentowania klas społecznych (i konstruowania granic symbolicznych) w wybranych mediach.

Zespół badawczy

Czeranowska, Olga
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Olga Czeranowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":"Katedry Socjologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Olga Czeranowskasocjolożka

Użyteczność wyników

Wyniki projektu ukażą wagę znaczenia pochodzenia klasowego i wiążących się z nim nierówności we współczesnym społeczeństwie - dzięki temu będą stanowiły wkład w dyskusje o klasach społecznych oraz merytokracji w Polsce. Dodatkowo, wyniki pozwolą na lepsze poznanie specyfiki sytuacji osób pracujących w biznesie, sektorze sztuki oraz szkolnictwa wyższego, w tym na znaczenie pochodzenia klasowego na doświadczenia wchodzenia i odnajdywania się w tych zawodowych polach. Dzięki badaniom zespołu dr Kajty poznamy także odpowiedź na pytanie o to, czy i jak media opisują klasy społeczne.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]