Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
RaM-CLASS. Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu
naukowo-badawczy
realizowany

RaM-CLASS Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu

Justyna Kajta
kierownik projektu
Justyna Kajta
dr

socjolożka

wartość projektu: 1 048 823 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
jednostka: Młodzi w Centrum Lab Instytut Nauk Społecznych
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024 2025 2026

Naukowczyni z centrum badawczego Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS, dr Justyna Kajta, podjęła się zbadania doświadczeń i tożsamości biograficznych osób pracujących w tych samych polach zawodowych (biznes, sztuka, praca akademicka), mających jednak różne pochodzenie klasowe.

Projekt nr 2022/47/D/HS6/00726, grant SONATA 18

O projekcie

Projekt RaM-CLASS koncentruje się na badaniu doświadczeń i tożsamości biograficznych osób pracujących w tych samych polach zawodowych, ale mających różne pochodzenie klasowe. Biorąc pod uwagę, że zawody różnią się ścieżkami kariery, do badania wybrano osoby pracujące w trzech polach, postrzeganych jako posiadające społecznie uznawany kapitał symboliczny:

  • akademickim (pracownicy naukowi z tytułem co najmniej doktora, pracujący na uniwersytetach),
  • artystycznym (artyści reprezentujący różne dyscypliny artystyczne),
  • biznesowym (menedżerowie najwyższego szczebla i właściciele firm, szczególnie w sektorze finansowym).

Wbrew tezom o „śmierci klas” i „bezklasowym społeczeństwie”, obserwujemy, że klasy społeczne (i wiążące się z nimi nierówności) mają ciągle w Polsce duże znaczenie. W projekcie RaM-CLASS interesuje nas przede wszystkim porównanie doświadczeń osób, które pracują w tych samych polach zawodowych, a które różni pochodzenie klasowe. Dzięki temu chcemy dowiedzieć się więcej o tym, jak pochodzenie klasowe może wpływać na doświadczenia edukacyjne i zawodowe, ale też na budowane relacje społeczne i tożsamość. Dodatkowo interesuje nas to, czy i w jaki sposób klasy społeczne są prezentowane w polskich mediach.

Kajta, Justyna kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Justyna Kajta
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Tytuł
dr
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Justyna Kajtasocjolożka

Metodologia

W niniejszym projekcie zbierane i analizowane będą wywiady biograficzno-narracyjne zarówno z osobami, które pochodzą z rodzin robotniczych/rolniczych i doświadczyły międzypokoleniowego awansu społecznego, jak i tymi, które reprodukują (względnie) wysoki status swoich rodziców.

Przyjmując perspektywę porównawczą, zespół zbada:

  • podobieństwa i różnice w ścieżkach biograficznych do tych samych pól zawodowych,
  • doświadczenia związane z radzeniem sobie z przekraczaniem (nie)widocznych granic klasowych lub reprodukcją pozycji społecznej rodziców,
  • zjawisko nakładania się pochodzenia klasowego i płci,
  • samoidentyfikację klasową i postrzeganie klas społecznych oraz relacje między doświadczeniami biograficznymi a zasadami funkcjonowania w wybranych polach.

Zespół podejmie się również krytycznej analizy dyskursu artykułów opublikowanych w wybranych polskich tygodnikach w latach 2004–2022, dotyczących tematyki klas społecznych. Analiza diachroniczna dotyczyć będzie zarówno głównych tendencji, jeśli chodzi o tematy dyskutowane w kontekście klas społecznych, jak i pogłębionych strategii dyskursywnych reprezentowania klas społecznych (i konstruowania granic symbolicznych) w wybranych mediach.

Zespół badawczy

Czeranowska, Olga
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Olga Czeranowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":"Katedry Socjologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Olga Czeranowskasocjolożka

Użyteczność wyników

Wyniki projektu ukażą wagę znaczenia pochodzenia klasowego i wiążących się z nim nierówności we współczesnym społeczeństwie - dzięki temu będą stanowiły wkład w dyskusje o klasach społecznych oraz merytokracji w Polsce. Dodatkowo, wyniki pozwolą na lepsze poznanie specyfiki sytuacji osób pracujących w biznesie, sektorze sztuki oraz szkolnictwa wyższego, w tym na znaczenie pochodzenia klasowego na doświadczenia wchodzenia i odnajdywania się w tych zawodowych polach. Dzięki badaniom zespołu dr Kajty poznamy także odpowiedź na pytanie o to, czy i jak media opisują klasy społeczne.