Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się biograficznymi doświadczeniami awansów klasowych, wchodzeniem w dorosłość w czasach kryzysów, biograficznymi doświadczeniami oraz motywacjami młodych aktywistów i aktywistek. Obszar jej zainteresowań obejmuje zaangażowanie młodych ludzi w działania obywatelsko-polityczne i poglądy polityczne młodych.

Od lipca 2021 roku pracuje przy projekcie – „ULTRAGEN Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji” (NCN | OPUS), realizowanym na Uniwersytecie SWPS.

Od lutego do września 2022 kierowała projektem „PARADEM. Paradoksalni demokraci? Praktyki demokratyczne młodych zaangażowanych Polek i Polaków” także realizowanym w ramach działalności Uniwersytetu SWPS ze środków FRBN. W wyniku tej działalności powstał raport: „Demokratyczny paradoks w praktyce: Doświadczenia młodych aktywistów i aktywistek”.

Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadziła projekt: „Przekraczając (nie)widzialne granice. Doświadczenie awansu klasowego w biografiach jednostek” 2020-2021 (NCN | MINIATURA). W tym samym okresie, zaangażowała się jako badaczka w projekt FES Youth Study Poland realizowany przez Fundację im. Friedricha Eberta. Zwieńczeniem prac badawczych był raport: „Młodzi ludzie w Polsce: między rozczarowaniem państwem a nadzieją na lepsze życie”.

Od marca 2021 roku – przewodnicząca wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu socjologii ruchów społecznych.

Autorka książki – „Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników” (Kraków 2020). Publikacja została wyróżniona przez jury przyznające nagrodę im. Stanisława Ossowskiego (PTS) w 2020 roku.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Wchodzenie w dorosłość
  • Polityczność
  • Młodzi dorośli
  • Awanse klasowe
  • Ruchy społeczne

Informacje prasowe

 


Powiązane materiały na stronie uczelni